Metafoor Vastgoed gebouwen
Snippergroen

Snippergroen

De kleinste stukjes gemeentegrond kunnen zorgen voor de grootste uitdagingen. De laatste jaren worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Burgers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan hun perceel, zonder toestemming in gebruik en richten het in alsof het privé grond betreft.

Het onrechtmatig gebruik van openbaar groen door burgers kan problemen met zich mee brengen, namelijk:

  • Het onderhoud en de herinrichting van de gemeentelijke groenvoorzieningen wordt bemoeilijkt;
  • De stedenbouwkundige eenheid kan in gevaar komen;
  • Het ontbreken van een gestructureerde aanpak leidt tot rechtsongelijkheid;
  • Percelen kunnen verloren gaan door verjaring;
  • Onduidelijkheid over eigendomssituaties.
Download de brochure


Actief aanbieden van snippergroen

Actief aanbieden van snippergroen betekent het aanbieden van grond, grenzend aan de tuin van een woning, welke niet in gebruik is, maar ook geen functie heeft. Het onderhoud van deze stukken grond is arbeidsintensief en brengen onnodige kosten met zich mee. Gelijktijdig met de aanpak van onrechtmatig grondgebruik kan het actief aanbieden van gemeentegrond eenvoudig meegenomen worden. 

"Restgroenpercelen, ook wel snippergroen genoemd, zijn over het algemeen van geringe afmeting en van geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte. Ze maken vaak geen deel (meer) uit van de hoofdgroenstructuur."

Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Een professioneel beheer van uw eigendommen vergt een zakelijke aanpak en brengt voordelen met zich mee.

Alles op orde?

Metafoor Vastgoed en Software heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd bij de aanpak van in gebruik genomen snippergroen. Door het volgen van een gedegen stappenplan, het opstellen van helder beleid en het werken met goede standaarden, brengen wij structuur in onduidelijke eigendomssituaties. Door het verkopen, verhuren, verpachten of terugnemen van snippers brengen wij de eigendomssituatie weer op orde.

Indien gewenst, kan het stappenplan vooraf worden ingevoerd in een “quick scan” waarmee u snel inzicht krijgt in de mogelijkheden binnen uw gemeente.

Resultaat

Het resultaat van onze aanpak is een helder beleid en een goed overzicht van het gebruik van gemeentegrond. Naast het verschaffen van inzicht brengt dit traject ook financiële voordelen met zich mee. Door verkoop en verhuur worden zowel incidentele als structurele opbrengsten gerealiseerd. Door een actief beleid wordt bespaard op onderhoudskosten van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie in de toekomst niet langer geconfronteerd met kostbare en tijdrovende werkzaamheden in geval van ongewenste ingebruikname. Bovendien wordt uw gemeente niet belemmerd bij mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Bereken uw voordeel

De Snippergroen Rekenmodule toont u gelijk wat uw gemeentelijk groen u kan opleveren na verkoop of verhuur! Bereken uw voordeel! 

Download de brochure          Direct contact opnemen
 
Rianne de Vries
Linkedin
...uw specialist voor dit onderwerp!
Rianne de Vries Metafoor Vastgoed en Software
Functie
Vastgoedadviseur
Specialisme
Snippergroen
Opleiding
HBO Vastgoed en makelaardij
Rianne de Vries | Metafoor Vastgoed en Software
Contact met Metafoor Vastgoed en Software
Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Uw vraag/opmerking

Metafoor Vastgoed en Software BV is onderdeel van de Metafoor Groep

Metafoor Vastgoed en SoftwareMetafoor Personeelsbank
Metafoor Ruimtelijke ontwikkeling

Contactgegevens

Telefoon: 0320 - 286333
Bezoekadres: Pascallaan 74, 8218 NJ Lelystad

Postadres:

E-mail:

Postbus 375, 8200 AJ Lelystad

info@metafoorvastgoed.nl

 

 
 

 Nieuwsbrief

Wilt u graag het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!