Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid

Een accommodatiebeleid ondersteunt u bij het zo doelmatig mogelijk huisvesten van uw activiteiten op het gebied van sport, welzijn en onderwijs. Metafoor Vastgoed en Software kan voor u een accommodatiebeleid opstellen. Hiervoor kunnen wij één of meerdere van de volgende stappen voor u uitvoeren:

  • inventarisatie;
  • bepalen efficiënt gebruik van locaties;
  • accomodatiebeleid.

Inventariseren van gemeentelijk bezit

Het is van belang om in beeld te hebben welke accommodaties de gemeente op het gebied van sport (binnen- en buitenaccommodaties), welzijn en/of onderwijs bezit. Tevens brengen wij de overeenkomsten met de verschillende verenigingen in beeld.

Efficiënt gebruik van uw locaties

Het gebruik van de locaties is van belang voor het vaststellen van het beleid. Metafoor maakt het gebruik van een pand inzichtelijk, onder andere door het interviewen van de gebruikers en bezoeken van de locatie.

Accommodatiebeleid

In het beleid komt niet alleen aan de orde welke accommodaties de gemeente bezit en wat het gebruik hiervan is, maar ook gaan wij in op de (toekomstige) behoefte aan accommodaties, de geschiktheid van het gebruik en eventuele wensen voor verbouw, nieuwbouw of aanpassingen. Hiermee komen wij in overleg met u tot een verantwoord accommodatiebeleid.

Door het vastleggen van een accommodatiebeleid kan de organisatie sneller en efficiënter werken. Bovendien kunt u hierdoor in een vroeg stadium al bepalen welke middelen voor de toekomst nodig zijn om te blijven voldoen aan de vraag naar sport-, welzijn- en onderwijsaccommodaties en deze middelen tijdig vrij (laten) maken. Het accommodatiebeleid kan onderdeel uitmaken van het vastgoedbeleid.

Het opstellen van het beleid met de hulp van Metafoor

Wilt u het accommodatiebezit van uw gemeente laten inventariseren of het gebruik van uw panden inzichtelijk laten maken door Metafoor Vastgoed en Software? Indien u vastgoedadvies nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.