Annabelle van Helmond


Annabelle van Helmond

Functie
Vastgoedadviseur
Specialisme
Snippergroen, Ingebruikname grond, Vastgoedbeheer
Opleiding
Office Management

Projecten/ervaring

Gemeente West Betuwe (voorheen Geldermalsen)

In Geldermalsen zijn we in 2016 begonnen met het project Actualisatie gebruik gemeentegrond. Bij dit project staat de communicatie voor de gemeente voorop. Aan de hand van een inventarisatie van in gebruik genomen gemeentegronden voor de kernen Acquoy en Beesd, heeft Metafoor een plan van aanpak opgesteld voor een pilot. Op basis van het plan van aanpak heb ik de interne en externe communicatie verder uitgewerkt. Binnen dit project heb ik met name zorggedragen voor de aanschrijvingen aan burgers, de informatiebijeenkomsten en telefonische spreekuren, de dossierbehandeling, het opstellen van overeenkomsten en de notariële overdrachten.

Gemeente Zutphen

Adviseur Vastgoed:

 • Projectleiding;
 • Advisering op het gebied van grondzaken en oneigenlijk grondgebruik;
 • Behandeling en beoordeling verkoop/verhuur snippergroen;
 • Opstellen huur- en koopovereenkomsten;
 • Behandeling verjaringsdossiers;
 • Projectadministratie in SnippergroenOnline (Softwarepakket Metafoor);
 • Aanspreekpunt burgers;
 • Notariële afwikkeling.
Gemeente Borne

Adviseur Vastgoed:

 • Projectleiding;
 • Advisering op het gebied van grondzaken en oneigenlijk grondgebruik;
 • Behandeling en beoordeling verkoop/verhuur snippergroen;
 • Opstellen huur- en koopovereenkomsten;
 • Behandeling verjaringsdossiers;
 • Projectadministratie in SnippergroenOnline (Softwarepakket Metafoor);
 • Aanspreekpunt burgers;
 • Notariële afwikkeling.
Gemeente Kampen

Adviseur Vastgoed:

 • Vastgoedbeheer;
 • Administratie vastgoedbeheersysteem VBS;
 • Factureren en indexeren (huur)overeenkomsten;
 • Controleren en opstellen (huur)overeenkomsten.
Gemeente Halderberge

 

In de gemeente Halderberge zijn wij in 2015 gestart met een legalisatieproject voor in gebruik genomen gronden. Na een inventarisatie is gebleken dat er op veel plekken gemeentegrond wordt gebruikt door particulieren en bedrijven. In veel gevallen is er geen (geldige) gebruiksovereenkomst aanwezig en is er geen toestemming gegeven voor het gebruik van de grond. Om hier duidelijkheid in te scheppen heeft de gemeente ons ingeschakeld.

Namens de gemeente ben ik samen met een projectteam van Metafoor het gesprek aangegaan met burgers en bedrijven. In dit traject heb ik als projectleider o.a. toegezien op de externe correspondentie en informatievoorziening, op een nette afwikkeling van de dossiers en een goede voortgang van het project. Daarnaast heb ik met name zorggedragen voor de invulling van bewonersavonden, de inhoudelijke dossierbehandeling en de afwikkeling van gevoelige dossiers.

Gemeente Langedijk

Bij de gemeente Langedijk heb ik, door het uitvallen van een collega, diverse openstaande en achterstallige dossiers rondom oneigenlijk grondgebruik overgenomen. In een korte periode zijn diverse gebruikssituaties opnieuw vastgelegd in een huur- of een koopovereenkomst, zijn dossiers afgerond en ben ik het gesprek met de burger in achterstallige dossiers opnieuw aangegaan.

Annabelle vertelt…

Na jaren bij een gemeente te hebben gewerkt, ben ik sinds een paar jaar in dienst bij Metafoor. Ik wilde een volgende stap zetten in mijn carrière en wilde me verder ontwikkelen op het gebied van vastgoed en grondzaken. Vanwege haar specialistische kennis hierin was Metafoor een perfecte match. Inmiddels heb ik mijn ervaring op deze gebieden bij verschillende gemeentes mogen inzetten. Tegelijkertijd vergroot ik mijn kennis bij elke opdracht, elke gemeente is immers weer anders!

Mijn expertise ligt vooral bij legalisatieprojecten rondom onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Met name gevoelige dossiers met een lastige probleemstelling interesseren mij. Ik vind het dan ook belangrijk om zowel voor de gemeente als voor de burger een passende oplossing te vinden. Communicatie is hierin volgens mij de sleutel.

Contact opnemen met Annabelle

E-mailadres:
Annabelle.van.Helmond@metafoor.nl

Telefoonnummer:
0623768437