Appartementsrechten

Metafoor adviseert u graag!

Het appartementsrecht biedt de gemeente de mogelijkheid om haar eigendom gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Met behulp van het splitsen van het eigendom in appartementsrechten wordt een aandeel in het eigendom van het gebouw of de grond gecreëerd.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Het appartementsrecht, een deel van het eigendomsrecht

Bij erfdienstbaarheid en erfpacht spreken we over een beperkt recht. Het appartementsrecht is daarentegen geen beperkt zakelijk recht, aangezien de eigenaar van het appartementsrecht een volledig recht op het aandeel in het gebouw heeft

Het appartementsrecht

Appartementsrechten komen voornamelijk voor bij de verkoop van appartementen, het gebouw is in dat geval namelijk opgedeeld in appartementsrechten. Het appartementsrecht is kort gezegd het recht om een deel van het gebouw te gebruiken. De eigenaar van het appartementsrecht is dus eigenaar van het appartement, maar deelt de eigendom van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Eigenlijk koopt de koper dus een aandeel in de eigendom van het gebouw. De gemeenschappelijke delen zijn in dit geval bijvoorbeeld het dak en de fundering.

Bevoegdheid tot opsplitsing in appartementsrechten

Wanneer een gebouw wordt opgesplitst komen een aantal juridische vragen aan de orde. De eerste vraag is vaak wie bevoegd is om een gebouw op deze manier te verdelen. Ten eerste mag de eigenaar het gebouw opsplitsen. Daarnaast mogen de erfpachter en de opstaller het gebouw opsplitsen met toestemming van de eigenaar. Indien een persoon eigenaar is van één of meerdere appartementsrechten, mag diegene deze ook opsplitsen. Dit wordt ondersplitsing genoemd.

Splitsing van het eigendomsrecht

Alleen wanneer een splitsing op een juridisch correcte manier gebeurt, kan een splitsing tot stand komen. Ten eerste moet er door de notaris een splitsingakte worden opgesteld waarin alle details van de splitsing staan. In de splitsingakte dient ook een splitsingregelement opgenomen te worden waarin de regels over de exploitatie van het gebouw en het gebruik van de privé-gedeelten worden beschreven. Daarnaast is er een splitsingtekening nodig waarop in details wordt aangegeven welke gedeelten van het gebouw beschouwd moeten worden als afzonderlijke delen. De splitsing is pas officieel wanneer de notaris de splitsingakte in heeft geschreven in de openbare registers, ofwel het Kadaster.

Een integrale aanpak

Metafoor Vastgoed en Software heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan omtrent de advisering en de procesbegeleiding op het gebied van appartementsrechten. Splitsing van het eigendomsrecht in meerdere appartementsrechten maakt deel uit van de integrale aanpak van Metafoor.

Ondersteuning bij appartementsrechten

Metafoor is graag uw adviseur bij:

Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct juridisch advies van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Bart Sikkes
Bart Sikkes
Jurist, Relatiemanager

Specialismen:

Bart.Sikkes@metafoor.nl
Deirdre Swiers
Deirdre Swiers
Teamleider, Jurist

Specialismen:

Ondersteuning bij appartementsrechten

Metafoor is graag uw adviseur bij:

Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.