Appartementsrechten

Appartementsrechten

Het appartementsrecht biedt de gemeente de mogelijkheid om haar eigendom gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Met behulp van het splitsen van het eigendom in appartementsrechten wordt een aandeel in het eigendom van het gebouw of de grond gecreëerd.

Het appartementsrecht

Appartementsrechten komen voornamelijk voor bij de verkoop van appartementen, het gebouw is in dat geval namelijk opgedeeld in appartementsrechten. Het appartementsrecht is kort gezegd het recht om een deel van het gebouw te gebruiken. De eigenaar van het appartementsrecht is dus eigenaar van het appartement, maar deelt de eigendom van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Eigenlijk koopt de koper dus een aandeel in de eigendom van het gebouw. De gemeenschappelijke delen zijn in dit geval bijvoorbeeld het dak en de fundering.

Het appartementsrecht, een deel van het eigendomsrecht

Bij erfdienstbaarheid en erfpacht spreken we over een beperkt recht. Het appartementsrecht is daarentegen geen beperkt zakelijk recht, aangezien de eigenaar van het appartementsrecht een volledig recht op het aandeel in het gebouw heeft

Bevoegdheid tot opsplitsing in appartementsrechten

Wanneer een gebouw wordt opgesplitst komen een aantal juridische vragen aan de orde. De eerste vraag is vaak wie bevoegd is om een gebouw op deze manier te verdelen. Ten eerste mag de eigenaar het gebouw opsplitsen. Daarnaast mogen de erfpachter en de opstaller het gebouw opsplitsen met toestemming van de eigenaar. Indien een persoon eigenaar is van één of meerdere appartementsrechten, mag diegene deze ook opsplitsen. Dit wordt ondersplitsing genoemd.

Splitsing van het eigendomsrecht

Alleen wanneer een splitsing op een juridisch correcte manier gebeurt, kan een splitsing tot stand komen. Ten eerste moet er door de notaris een splitsingakte worden opgesteld waarin alle details van de splitsing staan. In de splitsingakte dient ook een splitsingregelement opgenomen te worden waarin de regels over de exploitatie van het gebouw en het gebruik van de privé-gedeelten worden beschreven. Daarnaast is er een splitsingtekening nodig waarop in details wordt aangegeven welke gedeelten van het gebouw beschouwd moeten worden als afzonderlijke delen. De splitsing is pas officieel wanneer de notaris de splitsingakte in heeft geschreven in de openbare registers, ofwel het Kadaster.

Een integrale aanpak

Metafoor Vastgoed en Software heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan omtrent de advisering en de procesbegeleiding op het gebied van appartementsrechten. Splitsing van het eigendomsrecht in meerdere appartementsrechten maakt deel uit van de integrale aanpak van Metafoor.

Ondersteuning bij appartementsrechten

Metafoor is graag uw adviseur bij:

  • Het beoordelen van splitsingstekeningen;
  • Het beoordelen van splitsingsakten;
  • De procesbegeleiding

Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

    Klik hier voor ons privacybeleid.