Beheren van gemeentelijke gronden in vastgoedbeheersysteem VBSonline

Beheren van gemeentelijke gronden in vastgoedbeheersysteem VBSonline

VBSonline is gebruiksvriendelijke vastgoedbeheersoftware voor het administratief, juridisch en financieel vastgoedbeheer. Momenteel maken al meer dan 40 gemeenten gebruik van het systeem om de vastgoedportefeuille te beheren. Sinds kort zijn de mogelijkheden uitgebreid, waardoor naast panden ook gronden overzichtelijk beheerd kunnen worden in VBSonline.

Gronden beheren in VBSonline

Van de vastgoedobjecten in VBSonline kunnen alle mogelijke kenmerken worden geregistreerd. De panden worden in VBSonline als stippen getoond op de kaart van uw gemeente. Bij het beheer van gronden in VBSonline kunnen ook veel eigenschappen, zoals de kadastrale gegevens, worden geregistreerd. De grondobjecten verschijnen nu als gekleurde vlakken op de overzichtskaart.

Relaties en contracten beheren

Aan ieder stuk grond in VBSonline kan een relatie en een contract worden gekoppeld. Zo kunnen bijvoorbeeld alle relevante gegevens van huurders en pachters worden opgeslagen en worden alle contractvoorwaarden per stuk grond geregistreerd. VBSonline biedt daarnaast veel mogelijkheden op het gebied van contractbeheer. Indien de contracten juist zijn ingevoerd, volgt er automatisch een melding wanneer contracten aflopen, als prijzen moeten worden geïndexeerd en bij allerlei andere actiepunten.

Rechtenniveaus instellen

In VBSonline kunnen verschillen rechtenniveaus worden ingesteld. Zo kan iedere gemeente zelf bepalen wie welke gegevens mag raadplegen en/of wijzigen. Wanneer iemand een mutatie doorvoert, wordt dit vastgelegd door VBSonline. Zo kan op ieder moment gekeken worden wie wat op welk moment heeft gewijzigd.

Managementrapportages uitdraaien

VBSonline biedt een centraal dashboard waarmee de gronden (en panden) in uw gemeente goed te beheren zijn. Wanneer alle gronden, contracten en relaties juist zijn ingevoerd, ontstaat een duidelijk overzicht. Het is mogelijk om met één druk op de knop verschillende managementrapportages uit te draaien. Hierdoor wordt het gemakkelijk om te bekijken hoe een bepaalde portefeuille (financieel) presteert.

De gronden in uw gemeente beheren in één centraal systeem?

Maakt uw gemeente al gebruik van VBSonline voor het beheer van haar vastgoedobjecten, maar is er ook behoefte om de gronden in het systeem te beheren? Of maakt uw gemeente nog helemaal geen gebruik van een systeem voor het beheer van haar vastgoed? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over VBSonline.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *