Beleidsadvies

Beleidsadvies

Organisaties en overheden zijn voortdurend bezig het beleid te ontwikkelen. Hiermee worden problemen voorkomen, verminderd of opgelost. Beleidsadvies speelt hierbij een grote rol. Metafoor Vastgoed en Software is een landelijk opererend  advies- en detacheringsbureau op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies kunnen bij ons terecht voor beleidsadvies. Hiermee bieden wij onder andere ondersteuning bij het opstellen van een snippergroenbeleid, accommodatiebeleid en vastgoedbeleid.

Snippergroen

Onrechtmatig gebruik van gemeentegrond kan zorgen voor grote problemen. De aanpak van in gebruik genomen snippergroen is één van de expertises van Metafoor Vastgoed en Software. Wij stellen een helder snippergroenbeleid voor u op waarbij wij werken met goede standaarden. Hiermee brengen wij structuur aan in onduidelijke eigendomssituaties.

Snipperblauw

Naast snippergroen kan ook het oneigenlijk gebruik van snipperblauw problemen opleveren binnen gemeenten. Onder snipperblauw verstaan wij het gebruik van water in eigendom van gemeenten, zoals bijvoorbeeld: woonboten, havens, ligplaatsen, steigers en terrasboten. Metafoor Vastgoed en Software helpt uw gemeente graag bij het in kaart brengen van snipperblauwpercelen die oneigenlijk in gebruik zijn genomen, het actief aanbieden of terugnemen van deze percelen.

Vastgoedbeleid

Omdat gemeenten over het algemeen een aanzienlijke vastgoedportefeuille beheren en beheerafdelingen vaak op verschillende wijzen omgaan met dit vastgoed, is het van belang om een beleid op te stellen. Bij het opstellen van een vastgoedbeleid dient de Wet Markt en Overheid in acht genomen te worden. Metafoor Vastgoed en Software heeft al bij verschillende gemeenten een vastgoedbeleid opgesteld. Naar aanleiding van het vastgoedbeleid kan duidelijk worden dat het gewenst is om bepaald vastgoed te verkopen. Ook kan er naar voren komen dat het vastgoed gecentraliseerd dient te worden.

Accommodatiebeleid

Bij het zo doelmatig mogelijk huisvesten van al uw activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn en sport kan een accommodatiebeleid ondersteuning bieden. Door het vastleggen van een accommodatiebeleid kan er sneller en efficiënter gewerkt worden door de organisatie. In het beleid komt aan bod welke accommodaties de gemeente bezit en waar deze accommodaties voor worden gebruikt. Ook wordt de geschiktheid van het gebruik van de accommodaties hierin opgenomen. Daarnaast bestaat het beleid uit de eventuele behoefte aan meer accommodaties en mogelijke wensen voor verbouw, nieuwbouw of aanpassingen.

Quickscan WMO

Sinds 1 juli 2014 moeten overheden zich aan verschillende gedragsregels houden wanneer zij concurreren met bedrijven om concurrentievervalsing te voorkomen. Zij moeten zich houden aan gedragsregels van de Wet Markt en overheid (WMO). Dit betekent dat voor gemeentelijk vastgoed een minimaal kostprijsdekkende huur doorberekend dient te worden.