Bruikleenovereenkomsten

Bruikleenovereenkomsten

Bruikleenovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee partijen waarbij de ene partij een zaak van een ander in gebruik geeft onder voorwaarde dat deze partij de zaak na gebruik terug geeft. Bij een bruikleenovereenkomst is er geen sprake van een vergoeding voor het gebruik. Bruikleenovereenkomsten kunnen worden opgesteld bij gebruik van roerende zaken, zoals een fiets of een auto. Daarnaast kan een bruikleenovereenkomst ook zeker uitkomst bieden bij het gebruik van onroerend goed, zoals een stuk (gemeente)grond. De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bruikleenovereenkomst zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. In een bruikleenovereenkomst worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

  • Omschrijving van de goederen;
  • Bepaling van het kosteloos karakter;
  • Duur van de overeenkomst;
  • Verplichtingen van de ontlener en uitlener;

Het komt daarnaast ook regelmatig voor dat de ene partij slechts (mondeling) toestemming geeft aan een andere partij voor het gebruik van zijn of haar goed. Volgens de jurisprudentie kan ook in deze gevallen worden aangenomen dat er sprake is van een (stilzwijgende) bruikleenovereenkomst.

Gebruik om niet

Kenmerkend van de bruikleenovereenkomst is dat een goed van een ander wordt gebruikt, zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat. Dit wordt ook wel gebruik ‘om niet’ genoemd. Het is van belang dat dit kosteloze karakter uitdrukkelijk blijkt uit zowel de overeenkomst als de feitelijke uitvoering hiervan. Indien de gebruiker enige vorm van vergoeding voldoet, kan er juridisch gezien sprake zijn van een huurovereenkomst, met mogelijke huurbescherming voor de huurder tot gevolg. Kosten die inherent zijn aan het gebruik van het goed (bijvoorbeeld het maaien van een stuk grasland), worden niet gezien als een vorm van tegenprestatie.

Bruikleenovereenkomst gemeentegrond

Gemeenten kunnen er voor kiezen om een bruikleenovereenkomst met burgers te sluiten voor het gebruik van gemeentegrond. De gebruiker kan op deze wijze naar hartenlust tuinieren op de gemeentegrond, terwijl de gemeente onderhoudskosten bespaard. Met een overeenkomst tot bruiklening kan de gemeente de grond kosteloos in gebruik geven en tegelijkertijd voorkomen dat zij het eigendom van de grond verliest als gevolg van verjaring. Daarnaast kan de gemeente de overeenkomst vaak makkelijk opzeggen als zij de grond zelf weer nodig heeft. Indien er echter sprake is van een bruikleenovereenkomst van lange duur, kan de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat de gemeente een redelijke opzegtermijn in acht moet nemen. Hoewel de gemeente op grond van de Wet Markt en Overheid verplicht is in ieder geval de integrale kosten door te berekenen bij de uitgifte van (snipper)grond, mag worden aangenomen dat de gemeente de gedragsregels van de wet niet overtreedt door bruikleenovereenkomsten te sluiten bij de uitgifte van stukken grond van beperkte omvang.

Ondersteuning bij bruikleenovereenkomsten gemeenten

Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van bruikleenovereenkomsten. Onze experts bieden graag ondersteuning bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties. Indien uw organisatie juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software kan betekenen, neem dan contact met ons op.


Contact opnemen

    Klik hier voor ons privacybeleid.

    Succesverhalen