Bruikleenovereenkomsten

Metafoor adviseert u graag!

Bruikleenovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee partijen waarbij de ene partij een zaak van een ander in gebruik heeft onder voorwaarde dat deze partij de zaak na gebruik terug geeft. Bij een bruikleenovereenkomst is er geen sprake van een vergoeding voor het gebruik. Bruikleenovereenkomsten kunnen worden opgesteld bij gebruik van roerende zaken, zoals een fiets of een auto. Daarnaast kan een bruikleenovereenkomst ook zeker uitkomst bieden bij het gebruik van onroerend goed, zoals een stuk (gemeente)grond. De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bruikleenovereenkomst zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. In een bruikleenovereenkomst worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

Het komt daarnaast ook regelmatig voor dat de ene partij slechts (mondeling) toestemming geeft aan een andere partij voor het gebruik van zijn of haar goed. Volgens de jurisprudentie kan ook in deze gevallen worden aangenomen dat er sprake is van een (stilzwijgende) bruikleenovereenkomst.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Gebruik om niet

Kenmerkend van de bruikleenovereenkomst is dat een goed van een ander wordt gebruikt, zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat. Dit wordt ook wel gebruik ‘om niet’ genoemd. Het is van belang dat dit kosteloze karakter uitdrukkelijk blijkt uit zowel de overeenkomst als de feitelijke uitvoering hiervan. Indien de gebruiker enige vorm van vergoeding voldoet, kan er juridisch gezien sprake zijn van een huurovereenkomst, met mogelijke huurbescherming voor de huurder tot gevolg. Kosten die inherent zijn aan het gebruik van het goed (bijvoorbeeld het maaien van een stuk grasland), worden niet gezien als een vorm van tegenprestatie.

Bruikleenovereenkomst gemeentegrond

Gemeenten kunnen er voor kiezen om een bruikleenovereenkomst met burgers te sluiten voor het gebruik van gemeentegrond. De gebruiker kan op deze wijze naar hartenlust tuinieren op de gemeentegrond, terwijl de gemeente onderhoudskosten bespaard. Met een overeenkomst tot bruiklening kan de gemeente de grond kosteloos in gebruik geven en tegelijkertijd voorkomen dat zij het eigendom van de grond verliest als gevolg van verjaring. Daarnaast kan de gemeente de overeenkomst vaak makkelijk opzeggen als zij de grond zelf weer nodig heeft. Indien er echter sprake is van een bruikleenovereenkomst van lange duur, kan de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat de gemeente een redelijke opzegtermijn in acht moet nemen. Hoewel de gemeente op grond van de Wet Markt en Overheid verplicht is in ieder geval de integrale kosten door te berekenen bij de uitgifte van (snipper)grond, mag worden aangenomen dat de gemeente de gedragsregels van de wet niet overtreedt door bruikleenovereenkomsten te sluiten bij de uitgifte van stukken grond van beperkte omvang.

Ondersteuning bij bruikleenovereenkomsten gemeenten

Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van bruikleenovereenkomsten. Onze experts bieden graag ondersteuning bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties. Indien uw organisatie juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct juridisch advies van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Bart Sikkes
Bart Sikkes
Jurist, Relatiemanager

Specialismen:

Bart.Sikkes@metafoor.nl
Deirdre Swiers
Deirdre Swiers
Teamleider, Jurist

Specialismen:

Ondersteuning bij bruikleenovereenkomsten gemeenten

Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van bruikleenovereenkomsten. Onze experts bieden graag ondersteuning bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties. Indien uw organisatie juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software kan betekenen, neem dan contact met ons op.