Erfpacht
Metafoor adviseert u graag!

Door de onzekerheid op de woningmarkt en de terughoudendheid van banken neemt de betaalbaarheid van woningen af. Daarom staan erfpachtconstructies als financieringsmodel steeds vaker in de belangstelling. De experts van Metafoor hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van erfpachtvoorwaarden, zowel op financieel als juridisch gebied. Onze adviseurs helpen u graag met alle werkzaamheden met betrekking tot erfpacht. Op die manier bent u verzekerd van een goed advies waarin alle mogelijkheden en risico’s zijn meegenomen.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een vorm van pacht, waarbij de positie van de erfpachter nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. De erfpachter mag de grond bebouwen en hij mag het erfpachtrecht inclusief de bebouwing te allen tijde verkopen, nadat hij schriftelijk toestemming heeft gekregen van de gemeente. Het recht van erfpacht is een zakelijk recht en staat beschreven in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Erfpachtconstructies

Erfpachtcanon

Bij erfpacht heeft de erfpachter het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond blijft in eigendom van de erfverpachter, bijvoorbeeld de gemeente. Wanneer een erfverpachter een woonruimte wil verkopen, moet hij duidelijk kenbaar maken dat het gaat om een erfpachtconstructie.

Economische meerwaarde

Wanneer een erfpachter zijn woning uitbreidt met bijvoorbeeld een mooie serre of een oud boerderijtje vervangt door een mooie villa dan wel een bestemmingswijziging laat doorvoeren op het perceel, dan heeft dit invloed op de totaalprijs van het onroerend goed. Mocht een erfpachter zijn woning na deze veranderingen met winst verkopen, dan is de erfpachter in veel gevallen economische meerwaarde verschuldigd en zal hij een deel van deze meerwaarde moeten afstaan aan de erfverpachter.
Erfpachtcanon
Bij erfpacht betaalt de erfpachter geen eenmalige koopsom, tenzij de erfpachtcanon éénmalig eeuwigdurend wordt afgekocht. Indien dit niet het geval is betaalt de koper jaarlijks of per overeengekomen tijdvak een bedrag aan de gemeente. Dit bedrag wordt de erfpachtcanon genoemd. Erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar onder de huidige belastingwet, in tegenstelling tot huur. Erfpacht geldt vaak voor onbepaalde tijd. In de meeste erfpachtconstructies wordt de canon na ieder tijdsvak herzien. Doordat deze tijdsvakken erg groot zijn, wordt de erfpachtcanon geleidelijk steeds lager en het recht van erfpacht waardevoller. Als de grondwaarde op het moment van de herziening van de canon is gestegen, stijgt de canon ook. De eigenaar van de grond kan op deze manier profiteren van de waardestijging van de grond.
Erfpachtvoorwaarden
De erfpachtvoorwaarden zijn vastgelegd in de akte van uitgifte in erfpacht, ook wel uitgifteakte genoemd. Bij gemeentelijke erfpacht gelden er ook algemene erfpachtvoorwaarden die vaak in een aparte akte zijn opgenomen. In de erfpachtvoorwaarden worden de volgende punten opgenomen:

  • De bloot-eigenaar (erfverpachter);
  • Looptijd van de erfpacht;
  • Afspraken over de erfpachtcanon;
  • Bestemming van de grond;
  • Of er toestemming nodig is van de bloot-eigenaar om als erfpachter de rechten over te dragen;
  • De lasten en het onderhoud die voor rekening van de erfpachter zijn;
  • Bijzondere regels.

Voortdurende erfpacht & eeuwigdurende erfpacht

Bij voortdurende erfpacht wordt na ieder tijdvak opnieuw gekeken naar de actuele grondwaarde om vervolgens de erfpachtcanon te berekenen. Indien de grondprijs dus erg is gestegen stijgt de canon na dit tijdvak ook. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de erfpachtcanon één keer berekend aan de hand van de grondwaarde. Je koopt als het ware de erfpachtcanon af voor een tijdvak dat eeuwig voortduurt. Zo krijgen erfpachters meer zekerheid over wat ze voor de grond dienen te betalen. Bij voortdurende erfpacht heeft de marktwaarde dus invloed op de kosten, waar dit bij eeuwigdurende erfpacht niet het geval is.
Afkopen erfpacht
Erfpacht kan vooruit afbetaald worden. Voortdurende erfpacht kan enkel afgekocht worden tot het einde van het tijdvak. Eeuwigdurende erfpacht kan voor altijd worden afgekocht, waardoor de erfpachter geen eigenaar wordt van de grond, maar tevens geen canon meer hoeft te voldoen.

Ondersteuning van Metafoor bij erfpacht

Is uw gemeente erfverpachter en heeft zij ondersteuning nodig bij het vormgeven van het erfpachtbeleid, het actualiseren van de huidige erfpachtvoorwaarden, het oplossen van problemen of vragen over mogelijkheden en beperkingen van erfpacht? Voor juridische ondersteuning neemt u contact met ons op via onderstaan formulier.

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct grondzakenadvies van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Frans Krabbendam, Senior Adviseur Vastgoed
Frans Krabbendam
Vastgoedadviseur, Rentmeester

Specialismen:

Ondersteuning van Metafoor bij erfpacht

Is uw gemeente erfverpachter en heeft zij ondersteuning nodig bij het vormgeven van het erfpachtbeleid, het actualiseren van de huidige erfpachtvoorwaarden, het oplossen van problemen of vragen over mogelijkheden en beperkingen van erfpacht? Voor juridische ondersteuning neemt u contact met ons op via onderstaan formulier.

Contact opnemen