Erfpacht

Erfpacht

Door de onzekerheid op de woningmarkt en de terughoudendheid van banken neemt de betaalbaarheid van woningen af. Daarom staan erfpachtconstructies als financieringsmodel steeds vaker in de belangstelling. De experts van Metafoor hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van erfpachtvoorwaarden, zowel op financieel als juridisch gebied. Onze adviseurs helpen u graag met alle werkzaamheden die betrekking hebben op erfpacht. Op die manier bent u verzekerd van een goed advies waarin alle mogelijkheden en risico’s zijn meegenomen.

Erfpachtconstructies

Bij erfpacht heeft de erfpachter het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond en de woning blijft eigendom van de erfverpachter, bijvoorbeeld de gemeente. Wanneer een erfverpachter een woonruimte wil verkopen, moet hij duidelijk kenbaar maken dat het gaat om een erfpachtconstructie. De koper betaalt geen eenmalige koopsom, maar een jaarlijks bedrag aan de gemeente. Dit bedrag wordt de erfpachtcanon genoemd. Erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar onder de huidige belastingwet, in tegenstelling tot huur.

Erfpachtvoorwaarden

De erfpachtvoorwaarden zijn vastgelegd in de akte van uitgifte in erfpacht. Bij gemeentelijke erfpacht gelden er ook algemene erfpachtvoorwaarden die in een andere akte zijn opgenomen. In de erfpachtvoorwaarden worden de volgende punten opgenomen:

  • De bloot-eigenaar (erfverpachter);
  • Looptijd van de erfpacht;
  • Afspraken over de erfpachtcanon;
  • Bestemming van de grond en de woonruimte;
  • Of er toestemming nodig is van de bloot-eigenaar om als erfpachter de rechten over te dragen;
  • De lasten en het onderhoud die voor rekening van de erfpachter zijn;
  • Bijzondere regels.

Ondersteuning van Metafoor

Is uw gemeente erfverpachter en heeft zij ondersteuning nodig bij het vormgeven van het erfpachtbeleid, het actualiseren van de huidige erfpachtvoorwaarden, het oplossen van problemen of vragen over mogelijkheden en beperkingen van erfpacht? Voor juridische ondersteuning neemt u contact met ons op via onderstaand formulier.