Gemeente Noordoostpolder tevreden gebruiker van software voor kaveluitgifte

Gemeente Noordoospolder tevreden gebruiker van software voor kaveluitgifte

Foto: loting kavels gemeente Noordoostpolder

In 2017 is Metafoor Vastgoed en Software gestart met de ontwikkeling van software om het proces rondom kavelverkoop efficiënter in te richten. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe tool is de gemeente Noordoostpolder actief betrokken geweest. De ervaring van de gemeente rondom het kaveluitgifte proces, gecombineerd met de kennis vanuit Metafoor, heeft ervoor gezorgd dat de software uitstekend aansluit op de wensen van de gemeente. Wij interviewden Pytrik Zuidema[i] van de gemeente Noordoostpolder en Willemyn Volders[ii] van Metafoor over de werkwijze rondom kaveluitgifte binnen de gemeente en het gebruik van KavelverkoopOnline.

Team Vastgoed

Team Vastgoed maakt bij de gemeente Noordoostpolder deel uit van het ingenieursbureau en bestaat uit de onderdelen kavelverkoop, verhuur van grond en panden, verhuur sportaccommodaties, gebouwenbeheer en planeconomie gebouwen.  De acquisitie van bedrijfskavels valt onder de afdeling Economische Zaken. Echter, wanneer de kavel daadwerkelijk wordt verkocht en er een verkoopovereenkomst opgesteld moet worden, komt het dossier weer terecht bij team Vastgoed. De totale afdeling Vastgoed bestaat uit negen vaste medewerkers en drie extern ingehuurde medewerkers, waaronder Willemyn Volders.

Kaveluitgifte binnen de gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder geeft verschillende types kavels uit, namelijk particuliere kavels (vrijstaand en twee-onder-een-kap) en projectmatige kavels. Zowel Pytrik en Willemyn houden zich bezig met de uitgifte van beide types kavels. De uitgifte van particuliere kavels start met een loting, de overgebleven kavels worden online gezet op de digitale kavelkaart. Projectmatige kavels worden op twee wijzen uitgegeven. Enerzijds via een prijsvraag en anderzijds worden bepaalde partijen benaderd om een ontwerp in te dienen voor een bepaalde vlek.

Pytrik en Willemyn zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de loting. Voor de geïnteresseerden die zijn ingeloot, stellen ze een optieformulier op. Wanneer het optieformulier getekend geretourneerd is en de nota voor inschrijfgeld is voldaan, is de optie officieel. Wanneer de kopende partij na vier maanden nog geïnteresseerd is, wordt de optie met vier maanden verlengd. Na deze vier maanden, kan de optie nog eenmalig met vier maanden worden verlengd waarna een overeenkomst moet worden aangegaan. Pytrik en Willemyn stellen de verkoopovereenkomst op en sturen deze wanneer het ondertekend is naar de notaris van de kopers. Wanneer de akte passeert, maken zij de inningsopdracht aan en wordt de kavel definitief overgedragen. Gedurende het gehele proces geven Pytrik en Willemyn adviezen over de ontwikkeling van de woning en zijn zij verantwoordelijk voor de gehele communicatie richting de kopers.

Hoe KavelverkoopOnline de gemeente Noordoostpolder ondersteunt

Vanaf de start van de ontwikkeling van KavelverkoopOnline in 2017 is de gemeente Noordoostpolder actief betrokken geweest. Wanneer er nieuwe kavels op de markt komen, worden deze in KavelverkoopOnline gezet voordat het proces van de uitgifte begint.

“Wat ik zelf heel prettig aan de software vind is dat het met actielijsten werkt. Je hoeft niet zelf bij te houden wanneer je moet reageren of wanneer een bepaalde actie moet worden ondernomen. Je draait simpelweg een lijst uit en ziet wat er die dag moet gebeuren.”

– Pytrik Zuidema, gemeente Noordoostpolder

Ook vindt Pytrik het fijn dat je aantekeningen kunt maken bij een specifiek perceel en reservekandidaten kunt noteren. Daarnaast is het mogelijk om meldingen in te stellen en acties toe te wijzen aan collega’s.

Samenwerking Metafoor en gemeente Noordoostpolder

De samenwerking tussen Metafoor en de gemeente Noordoostpolder verloopt heel voorspoedig. Pytrik is erg tevreden over zowel het werk van Willemyn als de software en de support rondom het gebruik van de software. Ze geeft aan dat wanneer ze een vraag heeft, dit direct wordt opgepakt en er met haar wordt mee gedacht. Willemyn is zelf ook blij om voor de gemeente Noordoostpolder te werken. Ze is in een vreemde tijd begonnen (corona), maar is erg goed opgevangen door haar collega’s bij de gemeente.

Bent u benieuwd geworden naar onze software voor kaveluitgifte? Klik dan hier of neem contact met ons op voor meer informatie door te bellen naar 088 – 00 66 100 of te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl.

——————————-

[i] Pytrik Zuidema is al 30 jaar werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. De eerste 28,5 jaar werkte zij op de afdeling Financiën, uiteindelijk als coördinator van het team WOZ/Belastingen. 1,5 jaar geleden maakte zij de overstap naar de afdeling Vastgoed waar zij een mooie nieuwe uitdaging heeft gevonden.

[ii] Willemyn Volders werkt sinds april 2020 via Metafoor Vastgoed en Software voor de gemeente Noordoostpolder ter ondersteuning bij kaveluitgifte.