GrondprijzenkaartOnline

Alle Nederlandse grondprijzen verzameld in één tool!
Bij het bepalen van grondprijzen binnen gemeenten worden vaak vergelijkingen gemaakt met buurgemeenten. Niet alle grondprijzen van gemeenten zijn openbaar te vinden. Om die reden hebben veel gemeenten behoefte aan een tool waarin de grondprijzen van buurgemeenten te vinden zijn en waarmee vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Op verzoek van veel van haar gemeentelijke klanten is Metafoor Vastgoed en Software eind vorig jaar gestart met een landelijk onderzoek naar actuele grondprijzen in Nederland. De data die is verzameld tijdens het onderzoek, is samengebracht in een online tool, GrondprijzenkaartOnline.
Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Grondprijzen

Grondprijzen bouwgronden

De tweede enquête binnen het onderzoek is nu ook verstuurd. Deze vragenlijst is toegespitst op de grondprijzen van bouwgronden. In deze enquête komen vragen aan bod over de prijzen van sociale woningbouw, vrije sector woningbouw, commerciële gronden en maatschappelijke voorzieningen. Meer dan 20% van alle Nederlandse gemeenten heeft meegewerkt aan deze van het grondprijzenonderzoek.

Het voordeel voor gemeenten die meewerken aan het onderzoek is dat zij gratis toegang tot de tool ontvangen. Het onderzoek zal worden aangevuld met openbare informatie van gemeenten die niet meewerken, zodat de dekking minimaal 50% zal zijn.

Samenwerking voor compleet overzicht grondprijzen Nederland

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, één van onze zusterondernemingen, richt zich op financiële, juridische en procesmatige thema’s rondom gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling beschikt over veel kennis en data met betrekking tot grondexploitaties, grondprijsbeleid en gebiedsontwikkeling. Vier maal per jaar presenteert zij deze kennis in het Kwartaalbericht Grondexploitaties en in december in de vooruitblikkende Outlook Grondexploitaties. Hier wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten- en opbrengstenkerngetallen en andere parameters van gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling werkt nauw met ons samen om de tool te voorzien van zo veel mogelijk bruikbare informatie rondom grondprijzen.

Online overzicht Nederlandse grondprijzen

Binnen GrondprijzenkaartOnline hebben gebruikers snel en eenvoudig inzicht in alle actuele grondprijzen van Nederlandse gemeenten. Omdat de gegevens via een landkaart worden gepresenteerd kan de gebruiker eenvoudig vergelijkingen met buurgemeenten uitvoeren. De prijzen worden jaarlijks geactualiseerd, zodat de tool altijd een realistisch beeld geeft.

Grondprijzen snippergroen

De eerste enquête die binnen dit onderzoek naar gemeenten is verstuurd was toegespitst op de verkoop- en verhuurprijzen van snippergroen. In deze vragenlijst kwamen vragen aan bod over de prijzen van snippergroen per m2, maar ook over prijsdifferentiatie, minimale transactiewaarde, taxaties, snippergroenbeleid en de grondprijzenbrief. Meer dan 50% van alle Nederlandse gemeenten heeft meegewerkt aan de eerste fase van het grondprijzenonderzoek. Heeft uw gemeente nog niet meegewerkt aan de eerste fase van het onderzoek en wilt u dit alsnog doen? Klik dan hier om de enquête alsnog in te vullen.