GrondprijzenkaartOnline

Grondprijzen Nederlandse gemeenten in één tool

Bij het bepalen van grondprijzen binnen gemeenten worden vaak vergelijkingen gemaakt met buurgemeenten. Niet alle grondprijzen van gemeenten zijn openbaar te vinden. Om die reden hebben veel gemeenten behoefte aan een tool waarin de grondprijzen van buurgemeenten te vinden zijn en waarmee vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Op verzoek van veel van haar gemeentelijke klanten is Metafoor Vastgoed en Software eind vorig jaar gestart met een landelijk onderzoek naar actuele grondprijzen in Nederland. De data die is verzameld tijdens het onderzoek, is samengebracht in een online tool, GrondprijzenkaartOnline.

Online overzicht Nederlandse grondprijzen

Binnen GrondprijzenkaartOnline hebben gebruikers snel en eenvoudig inzicht in alle actuele grondprijzen van Nederlandse gemeenten. Omdat de gegevens via een landkaart worden gepresenteerd kan de gebruiker eenvoudig vergelijkingen met buurgemeenten uitvoeren. De prijzen worden jaarlijks geactualiseerd, zodat de tool altijd een realistisch beeld geeft.

Grondprijzen snippergroen

De eerste enquête die binnen dit onderzoek naar gemeenten is verstuurd was toegespitst op de verkoop- en verhuurprijzen van snippergroen. In deze vragenlijst kwamen vragen aan bod over de prijzen van snippergroen per m2, maar ook over prijsdifferentiatie, minimale transactiewaarde, taxaties, snippergroenbeleid en de grondprijzenbrief.

Ruim een kwart van alle Nederlandse gemeenten heeft meegewerkt aan de eerste fase van het grondprijzenonderzoek. Het voordeel voor gemeenten die meewerken aan het onderzoek is dat zij naast gratis toegang tot de tool, ook het rapport met gedetailleerde resultaten ontvangen. Het onderzoek zal worden aangevuld met openbare informatie van gemeenten die niet meewerken, zodat de dekking minimaal 50% zal zijn.

Heeft uw gemeente nog niet meegewerkt aan het onderzoek en wilt u dit alsnog doen? Klik dan hier om de enquête alsnog in te vullen.

Prijzen zendmasten, ligplaatsen, woningbouw en grondprijzen

In een later stadium worden ook andere grondprijzen in het onderzoek opgenomen, zoals de prijzen voor zendmasten, ligplaatsen, woonwagens, woningbouw, etc. In samenwerking met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling wordt daarnaast informatie toegevoegd die gemeenten kunnen helpen bij het bepalen van hun grondprijzen. Deze data zal beschikbaar zijn voor gronden gericht op woningbouw, kantoren, winkels en bedrijventerreinen.

Samenwerking voor compleet overzicht grondprijzen Nederland

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, één van onze zusterondernemingen, richt zich op financiële, juridische en procesmatige thema’s rondom gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling beschikt over veel kennis en data met betrekking tot grondexploitaties, grondprijsbeleid en gebiedsontwikkeling. Vier maal per jaar presenteert zij deze kennis in het Kwartaalbericht Grondexploitaties en in december in de vooruitblikkende Outlook Grondexploitaties. Hier wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten- en opbrengstenkerngetallen en andere parameters van gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling werkt nauw met ons samen om de tool te voorzien van zo veel mogelijk bruikbare informatie rondom grondprijzen.