Grondzaken

Metafoor adviseert u graag!

Organisaties en overheden zijn voortdurend bezig met grondzaken, zoals snippergroen, snipperblauw en kaveluitgifte. Metafoor Vastgoed en Software is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies kunnen bij ons terecht voor advies met betrekking tot grondzaken.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Erfpacht​

Erfpachters moeten zich aan verschillende erfpachtvoorwaarden houden. Metafoor Vastgoed en Software helpt u graag bij het vormgeven van het erfpachtbeleid, het actualiseren van de erfpachtvoorwaarden en het oplossen van problemen of beantwoorden van vragen omtrent erfpacht. Voor juridisch advies bij erfpacht bent u bij ons aan het juiste adres.

Naast snippergroen kan ook het oneigenlijk gebruik van snipperblauw problemen opleveren binnen gemeenten. Onder snipperblauw verstaan wij het gebruik van water in eigendom van gemeenten, zoals bijvoorbeeld: woonboten, havens, ligplaatsen, steigers en terrasboten. Metafoor Vastgoed en Software helpt uw gemeente graag bij het in kaart brengen van snipperblauwpercelen die oneigenlijk in gebruik zijn genomen, het actief aanbieden of terugnemen van deze percelen.

Kaveluitgifte

Iedere gemeente heeft te maken met de uitgifte van gronden, of het nu om woningbouwkavels of bedrijfskavels gaat. Het proces van de uitgifte van kavels kost veel tijd en behoeft nauwkeurigheid en deskundigheid. Metafoor Vastgoed en Software beschikt over ervaren professionals die bij gemeenten ingezet kunnen worden om ondersteuning te bieden bij dit proces.

Kabels en leidingen

Bij de verkoop van gemeentegrond aan particulieren, bijvoorbeeld bij snippergroen of bij de verkoop van kavels, kan het voorkomen dat er kabels, leidingen of netten in de grond aanwezig zijn. Wanneer deze grond verkocht wordt, moet rekening worden gehouden met alle voorzieningen die in de grond aanwezig zijn. Metafoor heeft veel ervaring met uitgifte van gronden waarin kabels en leidingen aanwezig zijn.

Pacht

Pacht is een bijzondere overeenkomst met betrekking tot onroerend goed ten behoeve van landbouw. In een pachtovereenkomst verbinden twee partijen zich, namelijk de eigenaar van de grond (de verpachter) en de gebruiker van de grond (de pachter). De pachter levert een tegenprestatie voor het gebruik van de grond, meestal in de vorm van een geldbedrag. Doordat het pachtrecht in 2017 technisch volledig is herzien kunnen deze aanpassingen behoorlijke gevolgen hebben voor pachters en verpachters. Metafoor heeft een brede ervaring op het gebied van het pachtrecht. Onze experts kunnen een helder pachtbeleid voor u opstellen. Tevens voorzien zij u graag van juridisch advies bij problemen rondom pacht en kunnen zij uw vragen op het gebied van het pachtrecht beantwoorden.

Erfdienstbaarheden

Het gebruik van (een gedeelte van) de grond van een ander kan worden vastgelegd in een erfdienstbaarheid. De wet beschrijft een erfdienstbaarheid als ‘een last waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) is bezwaard’. Het gebruik van een voetpad op de grond van een ander (recht van overpad) is een voorbeeld van een erfdienstbaarheid. Het recht van overpad is de meest bekende vorm van erfdienstbaarheid. Ook komen erfdienstbaarheden voor bij bijvoorbeeld overhangende balkons, de afvoer van water over een erf of verankering van balken. Heeft u juridisch advies nodig bij het vastleggen van een erfdienstbaarheid? Wij helpen u graag.

Snippergroen

Onrechtmatig gebruik van gemeentegrond kan zorgen voor grote problemen. De aanpak van in gebruik genomen snippergroen is één van de expertises van Metafoor Vastgoed en Software. Wij stellen een helder snippergroenbeleid voor u op waarbij wij werken met goede standaarden. Hiermee brengen wij structuur aan in onduidelijke eigendomssituaties.

Snipperblauw

Naast snippergroen kan ook het oneigenlijk gebruik van snipperblauw problemen opleveren binnen gemeenten. Onder snipperblauw verstaan wij het gebruik van water in eigendom van gemeenten, zoals bijvoorbeeld: woonboten, havens, ligplaatsen, steigers en terrasboten. Metafoor Vastgoed en Software helpt uw gemeente graag bij het in kaart brengen van snipperblauwpercelen die oneigenlijk in gebruik zijn genomen, het actief aanbieden of terugnemen van deze percelen.

Recht van opstal

Wanneer iemand iets bouwt op de grond van een ander, wordt de eigenaar van de grond automatisch eigenaar van dit gebouw. Dit is wettelijk bepaald en men noemt dit natrekking. Om dit te voorkomen is het mogelijk een recht van opstal te vestigen. Gemeenten vestigen vaak een opstalrecht bij grond waar kabels en/of leidingen onder het perceel van een andere eigenaar lopen. Heeft uw gemeente, waterschap of andere overheidsinstantie juridisch advies nodig bij het opstellen van beleid voor het vestigen van het recht van opstal? Wij helpen u graag.

Platteland_met_sloten-Erfdienstbaarheden

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester