Huurprijs indexering

Huurprijs indexering en -herziening

Als in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen, mag de huur jaarlijks verhoogd worden op basis van het afgesproken prijsindexcijfer van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien huurverhoging bij bedrijfspanden en gronden wordt toegepast is een brief geen verplichting, eerder een service aan de huurder. Voor woningen gelden vormvoorschriften en doet u een voorstel tot huuraanpassing. Een sterke daling of stijging van de marktprijzen kan reden zijn voor huurprijs indexering of -herziening.

Regeling huurverhoging

U kunt deze mogelijkheid overeenkomen in een contract voor reguliere bedrijfsruimte 7:230. In de zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte 7:290 kan elke partij eens in de vijf jaar een verzoek doen tot vaststelling van de nieuwe huurprijs. De huurprijs wordt gebaseerd op het gemiddelde van huurprijzen van vergelijkbare panden in de directe omgeving in een bepaalde referentieperiode.

“Wist u dat u een huurverhoging met terugwerkende kracht mag doorvoeren? Dit mag voor de vijf voorliggende jaren.”

Metafoor heeft veel ervaring met huurprijsindexeringen en –herzieningen. Voor diverse gemeenten hebben wij al achterstallige indexeringen en herzieningen doorgevoerd.

Automatisering van de huurprijsherziening

Door gebruik te maken van vastgoed beheer systeem VBSonline worden alle bedrijfspanden en gronden opgenomen in één systeem. Alle verhuurbare eenheden, relaties en contracten kunnen worden toegevoegd aan dit systeem. Hierdoor heeft u een goed overzicht en kunnen huurverhogingen automatisch worden doorgevoerd. Zo vergeet u geen indexeringsdatum meer en worden de huurprijzen automatisch geïndexeerd en aangepast.

Huurverhogingen, -herzieningen en -indexeringen door Metafoor

Heeft uw gemeente achterstallige huurverhogingen, indexeringen of herzieningen door te voeren en bent u toe aan vastgoedadvies? Metafoor Vastgoed en Software adviseert en helpt u hier graag bij. Neem contact met ons op voor meer informatie of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.