Huurrecht

Huurrecht

De gespecialiseerde juristen van Metafoor adviseren u over huurrecht, waaronder huur en verhuur van bedrijfsruimte, overige bedrijfsruimte (kantoorruimte), woonruimte alsmede over de Leegstandswet. Overheden en gemeenten sluiten regelmatig huurovereenkomsten, maar zijn een bijzondere contractspartij. Hoewel het contractenrecht gekenmerkt wordt door een aanzienlijke mate van contractsvrijheid, worden gemeenten hierin beperkt doordat zij het algemeen belang moeten dienen. Overheden dienen zich zich aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te houden en specifiek op overheden gerichte wet- en regelgeving in acht te nemen. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet Markt & Overheid of de wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun.

Wet Markt en Overheid

Wanneer overheden concurreren met bedrijven moeten zij zich aan vier gedragsregels houden om concurrentievervalsing te voorkomen. Dit is dus alleen het geval wanneer overheden diensten op de markt aanbieden. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten moeten deze regels in acht worden genomen. De Wet Markt en Overheid bevat de volgende gedragsregels:

  • Doorberekening kosten
  • Bevoordelingsverbod
  • Gegevensgebruik
  • Functiescheiding

Wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. In principe is staatssteun verboden, omdat de mededinging op de Europese markt hiermee kan worden verstoord. Wanneer overheden toch steun willen verlenen dienen de staatssteunregels in acht genomen te worden, waarmee ze de steun ‘staatssteunproof’ maken. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten moeten deze regels in acht worden genomen.

Laat u adviseren door Metafoor

U kunt uw huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten laten opstellen of laten beoordelen door de juridische adviseurs van Metafoor. Een en ander met inachtneming van de publiekrechtelijke regels die eveneens gelden voor de overheid handelend als private partij. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.