Huurrecht

Metafoor adviseert u graag!

Onder verhuur van onroerend goed verstaan wij het verhuren van onbebouwde grond, woonruimte, winkelruimte en overige bedrijfsruimte (zoals kantoren, sportkantines, musea en theaters). Overheden als gemeenten maken veel gebruik van het huurrecht en sluiten regelmatig huurovereenkomsten. Overheden zijn bijzondere contractspartijen. Hoewel het contractenrecht gekenmerkt wordt door een aanzienlijke mate van contractsvrijheid, kent het huurrecht veel strenge regels. Daarnaast zijn gemeenten gebonden aan de kerntaak om het algemeen belang, en niet het individuele belang, te dienen.  

Huurders van woonruimte en 290-bedrijfsruimte genieten huurbescherming. Verhuurders van onroerend goed dienen zich daarom aan strikte regels te houden. Overheden dienen zich daarnaast aan de algemene beginselen van het behoorlijk bestuur te houden en specifiek op overheden gerichte wet- en regelgeving in acht te nemen. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet Markt en Overheid en de wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun. Onze specialisten ondersteunen overheden als gemeenten graag op het gebied van huurrecht, de Wet Markt en Overheid, de Wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun en de Leegstandwet.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Huurrecht

Advies bij huurrecht: Huurbescherming

Huurders van vooral woonruimte en winkelruimte genieten huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar op kan zeggen. Huurders van zelfstandige woningen, maar ook huurders van onzelfstandige woningen hebben huurbescherming. Onder onzelfstandige woningen vallen bijvoorbeeld studentenkamers. Indien uw gemeente problemen ondervindt op het gebied van huurbescherming, bieden onze adviseurs graag ondersteuning.

Huurrechtregimes

Op alle vormen van huur en verhuur is het algemene deel van de huurrechtregelingen van toepassing (art. 7:201-231 BW). Waar het gaat om gebouwde onroerende zaken onderscheidt het huurrecht daarnaast drie toepasbare regimes met specifieke regels, namelijk de regels inzake de verhuur van woonruimte, 290-bedrijfsruimte, en 230a-(bedrijfs)ruimte. Meer weten over de bijzonderheden per huurrechtregime, het bepalen van het toepasbare huurrechtregime en het gebruik van ROZ-modellen om tot een contract tussen partijen te komen? Lees het artikel van mr P. de Haan over huurrechtregimes.

Wet Markt en Overheid

Wanneer overheden concurreren met bedrijven moeten zij zich aan vier gedragsregels houden om concurrentievervalsing te voorkomen. Dit is dus alleen het geval wanneer overheden diensten op de markt aanbieden. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten moeten deze regels in acht worden genomen. De Wet Markt en Overheid bevat de volgende gedragsregels:

  • Doorberekening kosten
  • Bevoordelingsverbod
  • Gegevensgebruik
  • Functiescheiding
Advies bij huurrecht: Wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun​

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. In principe is staatssteun verboden, omdat de mededinging op de Europese markt hiermee kan worden verstoord. Wanneer overheden toch steun willen verlenen dienen de staatssteunregels in acht genomen te worden, waarmee ze de steun ‘staatssteunproof’ maken. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten moeten deze regels in acht worden genomen.

Huurrecht

Laat u adviseren bij huurrecht door Metafoor

U kunt uw huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten laten opstellen of laten beoordelen door de juridisch adviseurs van Metafoor. Dit gebeurt met inachtneming van de publiekrechtelijke regels en beginselen die ook gelden als de overheid contractspartij is in een privaatrechtelijke aangelegenheid. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct juridisch advies van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Peter de Haan
Peter de Haan
Jurist

Specialismen:

Laat u adviseren bij huurrecht door Metafoor

U kunt uw huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten laten opstellen of laten beoordelen door de juridische adviseurs van Metafoor. Een en ander met inachtneming van de publiekrechtelijke regels die eveneens gelden voor de overheid handelend als private partij. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.