Huurrecht: juridisch advies | Metafoor Vastgoed en Software

Onder de verhuur van onroerend goed verstaan wij woonruimte, winkelruimte en overige bedrijfsruimte (bedrijfsruimten die niet als winkel worden gebruikt). Overheden als gemeenten maken veel gebruik van het huurrecht en sluiten regelmatig huurovereenkomsten. Overheden zijn bijzondere contractspartijen. Hoewel het contractenrecht gekenmerkt wordt door een aanzienlijke mate van contractsvrijheid, worden gemeenten hierin beperkt doordat zij het algemeen belang moeten dienen. Huurders in Nederland (vooral huurders van woonruimte en winkelruimte) genieten over huurbescherming. Verhuurders van onroerend goed dienen zich daarnaast aan strikte regels te houden. Overheden dienen zich aan de algemene beginselen van het behoorlijk bestuur te houden en specifiek op overheden gerichte wet- en regelgeving in acht te nemen. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet Markt en Overheid en de wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun. Onze specialisten ondersteunen overheden als gemeenten graag op het gebied van huurrecht, de Wet Markt en Overheid, de Wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun en de Leegstandswet.

Advies bij huurrecht: Huurbescherming

Huurders van vooral woonruimte en winkelruimte genieten over huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huur niet zomaar op kan zeggen. Huurders van zelfstandige woningen, maar ook huurders van onzelfstandige woningen hebben huurbescherming. Onder onzelfstandige woningen vallen bijvoorbeeld studentenkamers. Ook huurders van sociale huurwoningen genieten over huurbescherming. Indien uw gemeente problemen ondervindt op het gebied van huurbescherming, bieden onze adviseurs graag ondersteuning.

Huurrechtregimes

Op alle vormen van huur en verhuur is het algemene deel van de huurrechtregelingen van toepassing (art. 7:201-231 BW). Waar het gaat om gebouwde onroerende zaken onderscheidt het huurrecht daarnaast drie toepasbare regimes met specifieke regels, namelijk de regels inzake de verhuur van woonruimte, 290-bedrijfsruimte, en 230a-(bedrijfs)ruimte. Meer weten over de bijzonderheden per huurrechtregime, het bepalen van het toepasbare huurrechtregime en het gebruik van ROZ-modellen om tot een contract tussen partijen te komen? Lees het artikel van mr P. de Haan over huurrechtregimes.

Wet Markt en Overheid

Wanneer overheden concurreren met bedrijven moeten zij zich aan vier gedragsregels houden om concurrentievervalsing te voorkomen. Dit is dus alleen het geval wanneer overheden diensten op de markt aanbieden. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten moeten deze regels in acht worden genomen. De Wet Markt en Overheid bevat de volgende gedragsregels:

Advies bij huurrecht: Wet- en regelgeving met betrekking tot (ongeoorloofde) staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. In principe is staatssteun verboden, omdat de mededinging op de Europese markt hiermee kan worden verstoord. Wanneer overheden toch steun willen verlenen dienen de staatssteunregels in acht genomen te worden, waarmee ze de steun ‘staatssteunproof’ maken. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten moeten deze regels in acht worden genomen.

Leegstandswet

De leegstandswet geeft eigenaren van koopwoningen de mogelijkheid de woningen te verhuren, mits bepaalde regels in acht worden genomen. Hiermee voorkomt de eigenaar het in verval raken van de woning, wanneer deze voor langere tijd niet verkocht kan worden. Heeft uw gemeente behoefte aan ondersteuning op het gebied van de Leegstandswet? Wij adviseren u graag.

Laat u adviseren bij huurrecht door Metafoor

U kunt uw huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten laten opstellen of laten beoordelen door de juridische adviseurs van Metafoor. Een en ander met inachtneming van de publiekrechtelijke regels die eveneens gelden voor de overheid handelend als private partij. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Contact opnemen

    Klik hier voor ons privacybeleid.