Oneigenlijk grondgebruik

Inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met het gebruik van gemeentegrond door burgers zonder dat daar toestemming voor is gegeven. In elke gemeente komt dit voor maar waar dit precies is en hoeveel oneigenlijk gebruik er is, is vaak niet bekend. Metafoor kan voor u een inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik doen om dit in beeld te brengen. De recherche werkzaamheden zullen plaats vinden op basis van kaartmateriaal, luchtfoto’s, adressenlijsten etc.

Onrechtmatig grondgebruik

Vaak maken burgers onrechtmatig gebruik van gemeentegrond, zonder dat ze zich hier bewust van zijn. Het gaat dan meestal om een uitbreiding van een tuin, zoals verlenging van de achtertuin of een vergroting aan de zijgevel. Ook wordt gemeentegrond vaak gebruikt voor bouwwerken, zoals garages of bergingen. Naar aanleiding van onze inventarisatie kunnen gemeenten beslissen of ze de onrechtmatig in gebruik genomen grond in oorspronkelijke staat willen laten herstellen, of willen verhuren of verkopen. Gemeenten verkopen of verhuren alleen snippergroenpercelen, deze zijn over het algemeen van geringe afmeting en van geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte

Actieve aanpak van onrechtmatig grondgebruik

Na de inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik ontvangt u een eindrapportage met een overzicht van de bevindingen, inclusief een financiële paragraaf waarin de mogelijke opbrengsten en te maken investering wordt opgenomen. Tevens ontvangt u een uitgebreid plan van aanpak, waarin aanbevelingen gedaan worden op welke wijze de gemeente uitvoering kan geven aan het vervolg van het erfgrenzenproject. Metafoor heeft de afgelopen jaren al bij verschillende gemeenten dit recherchetraject, en het vervolgtraject, succesvol doorlopen.

Inventarisatie onrechtmatig gebruik van gemeentegrond

Heeft uw gemeente geen inzicht in de hoeveelheid oneigenlijk grondgebruik? Metafoor helpt u graag bij het inventariseren van deze gemeentegrond. Wilt u meer informatie over het inventariseren van onrechtmatig grondgebruik? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak met één van onze adviseurs voor vastgoedadvies.