Juridisch Advies

Metafoor adviseert u graag!

Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies moeten vaak juridische besluiten nemen, wat niet altijd even makkelijk is. Organisaties als deze hebben hierbij vaak behoefte aan juridisch advies. Metafoor Vastgoed en Software is expert op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden kunnen bij ons terecht voor juridisch advies. Wij bieden onder andere juridisch advies aan bij verjaring, huurrecht, erfpacht, appartementsrechten, pacht, recht van opstal, bruikleenovereenkomsten, erfdienstbaarheden en wob verzoeken.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Juridisch advies bij verjaring

In het geval van oneigenlijk grondgebruik kan de eigenaar van het stuk grond gebruik maken van zijn recht om de grond terug te eisen. Bijvoorbeeld wanneer een burger een stuk gemeentegrond in gebruik neemt zonder hier toestemming voor te hebben, kan de gemeente zijn grond terugeisen. Metafoor Vastgoed en Software is op de hoogte van de huidige jurisprudentie en biedt graag juridisch advies op het gebied van verjaring.

Recente jurisprudentie verjaring

Onze juristen zijn altijd op de hoogte van recente jurisprudentie rondom het onderwerp verjaring en het vorderen van schadevergoeding na verjaring.

Juridisch advies bij bruikleenovereenkomsten

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij een zaak van een ander in gebruik heeft onder voorwaarde dat deze partij de zaak na gebruik terug geeft. Bij een bruikleenovereenkomst is er geen sprake van een vergoeding voor het gebruik. Bruikleenovereenkomsten kunnen worden opgesteld bij gebruik van roerende zaken, maar ook bij het gebruik van onroerend goed, zoals een stuk (gemeente)grond. Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van bruikleenovereenkomsten. Onze experts bieden graag juridisch advies bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties.

Juridisch advies bij Wob verzoeken

Overheden worden regelmatig geconfronteerd met verzoeken tot openbaarmaking van gegevens op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze verzoeken kunnen tot problemen leiden. Metafoor is expert in de afhandeling van de Wob-verzoeken. Wij kunnen juridisch advies bieden bij het beoordelen en de afhandeling van deze verzoeken en het schrijven van de benodigde besluiten. Indien gewenst kan Metafoor u ook adviseren over de procesmatige afhandeling van Wob-verzoeken binnen uw organisatie en helpen wij u graag bij de implementatie van onze juridische adviezen.

Juridisch advies

Juridisch advies bij appartementsrechten

Het appartementsrecht biedt de gemeente de mogelijkheid om haar eigendom gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Met behulp van het splitsen van het eigendom in appartementsrechten wordt een aandeel in het eigendom van het gebouw of grond gecreëerd. Indien u juridisch advies nodig heeft bij het beoordelen van splitsingtekeningen, splitsingakten of behoefte heeft aan begeleiding tijdens het proces, kunt u te allen tijde de hulp in roepen van Metafoor.

Juridisch advies bij huurrecht

Overheden hebben vaak te maken met huurovereenkomsten. Deze organisaties zijn bijzondere partijen wanneer het aankomt op contracten. Zo moeten overheden zich aan bepaalde wetten houden, zoals de Wet Markt en Overheid en de Wet- en regelgeving met betrekking tot staatssteun. Indien u juridisch advies nodig heeft bij het opstellen van huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten kunt u terecht bij Metafoor.