Kabels en leidingen

Metafoor adviseert u graag!

Bij de verkoop van gemeentegrond aan particulieren, bijvoorbeeld bij snippergroenstroken of bij de verkoop van kavels, kan het voorkomen dat er kabels, leidingen of netten in de grond aanwezig zijn. Dit kunnen kabels en leidingen zijn die gas, elektra of water vervoeren, of netten die openbaar elektronisch communicatie mogelijk maken. Wanneer deze grond verkocht wordt, moet rekening worden gehouden met alle voorzieningen die in de grond aanwezig zijn.

Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
U profiteert van de kennis en ervaring van ons gehele team (circa 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs)
vakgebied en gericht op de gebruiker
Onze software is ontwikkeld vanuit onze jarenlange expertise in het vakgebied en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Waarborgen rechten netbeheerder

Kabels, leidingen en netten worden door de nutsbedrijven meestal aangelegd in het openbaar gebied, zodat de toegankelijkheid bij onderhoud of calamiteiten gewaarborgd is. Zodra de grond echter wordt overdragen aan een particulier, heeft de netbeheerder te maken met een ander soort grondeigenaar, die op een intensievere wijze gebruik zal willen maken van deze grond. Bij de verkoop van grond waarin kabels en leidingen aanwezig zijn, zal de gemeente aan de betreffende netbeheerders dan ook veelal toestemming vragen voor verkoop. De netbeheerders stemmen vaak in met verkoop, onder de voorwaarde dan er een zakelijk recht wordt gevestigd voor de in de grond aanwezige voorzieningen.

Met het vestigen van een dergelijk recht, wordt de toegang tot de voorzieningen gewaarborgd, worden er voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de grond gebruikt mag worden en worden er vaak afspraken vastgelegd over het herstel van de grond als deze in verband met onderhoud of calamiteiten moet worden opengebroken. Hoewel meestal kan worden volstaan met het opnemen van een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van de voorzieningen in de grond door de grondeigenaar wordt gedoogd, geven de netbeheerders vaak de voorkeur aan het vestigen van een recht van opstal. Met een recht van opstal kan in het algemeen meer geregeld worden, doordat hier uitgebreide voorwaarden in opgenomen kunnen worden.
Telecommunicatiewet

Voor de netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de netten in de grond die ten dienste staan van het openbaar elektronisch communicatienetwerk geldt de telecommunicatiewet. In deze wet is o.a. een graafrecht opgenomen en is bepaald dat in openbare grond feitelijk alles gedoogd moet worden. Zodra de grond zijn openbare karakter verliest, doordat deze wordt verkocht aan een particulier en wordt ingericht als tuin, gelden minder vergaande rechten voor de netbeheerders. Dit is dan ook vaak een reden voor de netbeheerders van het openbaar elektronisch communicatienetwerk om bij verkoop toch om een zakelijk recht te vragen.

Eigendom kabels en leidingen

Vóór 2007 gold dat een grondeigenaar tevens de eigenaar was van alles wat zich in of op deze grond bevond (natrekking). Echter, de wet is in 2007 aangepast en sindsdien geldt de verticale natrekking van het eigendom niet langer voor de aanwezige voorzieningen in de grond, waardoor de netbeheerders het eigendom van de in de grond aanwezige voorzieningen behouden. Deze regelgeving geldt ook voor hetgeen dat voor 2007 is aangelegd. Dit betekent dat het eigendom van de voorzieningen in de grond bij de nutsbedrijven blijft, ook al wordt de grond waarin deze aanwezig zijn verkocht aan een derde.

Ondersteuning bij kabels en leidingen voor overheid

Metafoor heeft veel ervaring met uitgifte van gronden waarin kabels en leidingen aanwezig zijn. Onze adviseurs bieden graag ondersteuning bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties. Indien uw organisatie juridische ondersteuning nodig heeft of wil weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen op het gebied van vastgoed en grondzaken, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Contact opnemen

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct grondzakenadvies van een deskundige?

Metafoor vastgoed is u graag van dienst!

Daniël den Besten, Vastgoedadviseur
Daniël den Besten
Vastgoedadviseur

Specialismen:

Rianne de Vries, Vastgoedadviseur, Teamleider
Rianne de Vries
Vastgoedadviseur, Teamleider

Specialismen: