Kaveluitgifte of kavelverkoop | Metafoor Vastgoed en Software

Kaveluitgifte

Kaveluitgifte

Iedere gemeente heeft te maken met de uitgifte van gronden, of het nu om woningbouwkavels of bedrijfskavels gaat. Het proces van de uitgifte van kavels kost veel tijd en behoeft nauwkeurigheid en deskundigheid. Metafoor Vastgoed en Software beschikt over ervaren professionals die bij gemeenten ingezet kunnen worden om ondersteuning te bieden bij dit proces. In het verleden heeft Metafoor al veel gemeenten geholpen bij kaveluitgifte van zowel woningbouwkavels als bedrijfskavels.

"Ik vind het plezierig dat iemand anders het contract maakt en dat diegene over mijn schouder mee kijkt of ik de juiste afspraken maak. Het gaat mij dus niet alleen om het ontlasten, maar ook echt om de kwaliteit." (Elsemarie Oosterveen, gemeente Heerenveen)

Ondersteuning bij uitgifte vrije kavels

Vrije kavels worden rechtstreeks en individueel verkocht aan particulieren. Wanneer onze adviseurs gemeenten ondersteuning bieden bij de uitgifte van vrije kavels, begeleiden zij geïnteresseerden in kavels tijdens het gehele proces. Vanaf het moment dat er interesse getoond wordt in een kavel of het moment dat geïnteresseerden een optie nemen op een kavel, tot en met de uiteindelijke overdracht. Aan het begin van het proces zullen onze adviseurs vragen van de geïnteresseerden in behandeling nemen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over bouwvergunningen, containers en afwatering. Wanneer geïnteresseerden over gaan tot aankoop van de kavel, start het notariële gedeelte. Hierbij stellen onze adviseurs een koopovereenkomst op. Aan de hand van de koopovereenkomst wordt vervolgens door de notaris een leveringsakte opgesteld. Wanneer alles rond is, wordt de kavel definitief overgedragen aan de koper.

Ondersteuning bij uitgifte woningbouw kavels

Naast de uitgifte van vrije kavels aan particulieren worden er door gemeenten ook woningbouw kavels verkocht aan projectontwikkelaars of aannemers. Het gaat hier dan om grote (complexe) projecten voor gehele woonblokken of wijken. Woningbouwkavels worden verkocht aan de hand van drie stappen; reservering, optie, aankoop. Ook bij de stappen van dit proces ondersteunt Metafoor Vastgoed en Software gemeenten graag.

Ondersteuning bij uitgifte bedrijfskavels

Naast ondersteuning bij de uitgifte van vrije kavels en woningbouw kavels, bieden wij ook ondersteuning bij de uitgifte van bedrijfskavels. Bij de verkoop van bedrijfskavels moet de koper voldoen aan verschillende voorwaarden, welke verschillen per terrein of bedrijvenpark. De voorwaarden hebben vooral te maken met de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de kavel, de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, de soort werkgelegenheid en de extra werkgelegenheid die het bedrijf oplevert. Bedrijfskavels worden in sommige gevallen uitgegeven via tenders.

Werkzaamheden bij kaveluitgifte

Tijdens het proces van de uitgifte van kavels kunnen onder andere de volgende werkzaamheden opgepakt worden door onze Medewerkers Uitgifte Gronden:

 • Opstellen erfpachtovereenkomsten/koopovereenkomsten
 • Opstellen mandaatbesluiten
 • Laten opstellen uitgifte-/verkooptekeningen
 • Raadplegen Kadaster/KLIC-meldingen
 • Coördinatie van aktepassering bij notaris
 • (Deels) controle akten en eindnota’s notaris
 • Coördinatie facturering & retournering waarborgsommen/bankgarantie
 • Contractbeheer/gegevensbeheer
 • Diverse administratieve werkzaamheden (bv. bevestigingsbrieven ontheffing stadsverwarming/eerdere ingebruikname grond/vestiging erfdienstbaarheden)
 • Terugkoppeling van projectinformatie aan projectleiders
 • Opstellen erfpachtovereenkomsten/
  koopovereenkomsten
 • Opstellen mandaatbesluiten
 • Laten opstellen uitgifte-/verkooptekeningen
 • Raadplegen Kadaster/KLIC-meldingen
 • Coördinatie van aktepassering bij notaris
 • (Deels) controle akten en eindnota’s notaris
 • Coördinatie facturering & retournering waarborgsommen/bankgarantie
 • Contractbeheer/gegevensbeheer
 • Diverse administratieve werkzaamheden (bv. bevestigingsbrieven ontheffing stadsverwarming/eerdere ingebruikname grond/vestiging erfdienstbaarheden)
 • Terugkoppeling van projectinformatie aan projectleiders

Uitgifte bijzondere kavels

In bijzondere gevallen zijn kavels die verkocht dienen te worden geen eigendom van de gemeente zelf. De kavels worden in deze gevallen middels een AB-overeenkomst aangekocht, en middels een BC-overeenkomst verkocht. Ook met de uitgifte van deze soorten kavels hebben onze adviseurs veel ervaring en ook hierbij ondersteunen wij gemeenten dus graag.

Software voor kaveluitgifte

Om kaveluitgifte bij gemeenten nog soepeler te laten verlopen heeft Metafoor Vastgoed en Software handige tool ontworpen. In KavelverkoopOnline worden alle uitgeefbare kavels en alle kenmerken per kavel geregistreerd. Doordat onze adviseurs deze tool goed bijhouden tijdens het proces, kunnen alle collega’s binnen de gemeente eenvoudig benodigde informatie opzoeken over de beschikbaarheid van kavels, de status van lopende opties en de voortgang van verkoopprocedures. Deze tool is uiteraard ook afzonderlijk aan te schaffen door gemeenten die geen gebruik maken van de ondersteuning van onze adviseurs.

Kaveluitgifte door Metafoor

Heeft uw gemeente behoefte aan ondersteuning bij kaveluitgifte of bij andere vragen rondom vastgoed en grondzaken? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Contact opnemen

Klik hier voor ons privacybeleid.

Succesverhalen

Kaveluitgifte medewerkers

Hendrika Sinnema
Tessa Veeke
Robin Oldebeerlink

Naast deze medewerkers zijn er nog veel meer adviseurs van Metafoor Vastgoed en Software gespecialiseerd in kaveluitgifte. Klik hier voor al onze adviseurs.