Leo Looise

Leo Looise, Software Adviseur

Leo Looise

Functie
Software Adviseur

Specialisme
VastgoedBeheerSysteem VBS(online), Basisregistraties, GIS/GEO-viewers, Document Management Systemen, Systeemintegratie

Opleiding
Post HBO Hoger Management

Projecten/ervaring

De ontwikkeling van een koppeling tussen VBS en de basisregistraties GBA/BAG, op basis van het StUF protocol, was een mooie uitdaging. De combinatie van systeemanalyse en het aansturen van externe inhuur maakte het projectmanagement tot een complexe opdracht. Maar nu het project succesvol is afgerond kunnen de klanten van VBS profiteren van het gemak van de koppeling. Ze halen bij het invoeren gegevens op uit het magazijn en krijgen daarna automatisch bericht wanneer basisgegevens zijn gewijzigd.

Leo vertelt...

Nadat de vastgoedadviseurs van Metafoor hun eigen ervaringen hadden ingebracht bij het ontstaan van het VastgoedBeheerSysteem, is het nu aan mij als teammanager VBS om de verdere ontwikkeling vorm te geven en het VBS aan de man te brengen.

Het formuleren van een visie op de toekomstige rol van vastgoedbeheersoftware VBS in het gemeentelijk vastgoedbeheer is daarbij heel belangrijk. Kortgezegd komt het hierop neer dat het VBS zich zal ontwikkelen tot dé bronhouder van de administratieve, juridische en financiële vastgoedgegevens in de gemeentelijke informatievoorziening. Daarvoor is het nodig dat het VBS aansluit op de gangbare I&A-architectuur en zich conformeert aan de standaarden die door KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) worden beheerd. Gekoppeld met de GBA/BAG, de GIS/GEO-viewer en het DMS zullen informatieverzoeken over het vastgoed zaakgericht en adequaat worden afgehandeld. Door gegevensuitwisseling met de financiële administratie en de onderhoudsplanning wordt het mogelijk om gefundeerde exploitatieoverzichten te presenteren die de basis vormen voor strategisch vastgoedbeheer. Zo geven we als VBS-team uitvoering aan onze missie: efficiënt en effectief gemeentelijk vastgoedbeheer mogelijk maken.