Metafoor ondersteunt Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam bij vastgoedbeheer

Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam, vastgoedbeheer

Naast een adviesbureau is Metafoor Vastgoed en Software ook een detacheringsbureau dat vastgoedadviseurs, projectmanagers en juristen inzet bij overheidsorganisaties om advies te geven en te ondersteunen bij vastgoed- en grondzaken. Op dit moment zijn onze adviseurs bij ongeveer 30 gemeenten werkzaam.

Ook bij de gemeente Amsterdam zijn verschillende adviseurs vanuit Metafoor Vastgoed en Software werkzaam. Naast onze vaste medewerkers is ook Michiel Niekus, een interim adviseur, bij de gemeente werkzaam vanuit Metafoor. Hij ondersteunt de gemeente bij vastgoedbeheer. De gemeente Amsterdam beheert haar onroerend goed sinds een paar jaar zo centraal mogelijk bij Gemeentelijk Vastgoed. Daarvoor deed iedere deelgemeente dat afzonderlijk op haar eigen wijze. Michiel Niekus werkt in het bijzonder voor de portefeuille Onderwijs en daarmee beheert hij gebouwen die tot de strategische voorraad van de afd. Onderwijshuisvesting behoren.

Het leveren van schoolgebouwen

Een gemeente heeft de wettelijke plicht een schoolgebouw te leveren als een schoolbestuur daar recht op heeft. Met het krimpen en groeien van de bevolking verschillen de vierkante meters die benodigd zijn voor scholen. Het is niet gewenst om voortdurend gebouwen te kopen en te verkopen. Bovendien is het niet mogelijk om zomaar een groot schoolgebouw te realiseren in het centrum.

Verhuur van ruimten in oud-schoolgebouwen

Michiel Niekus zorgt ervoor dat de exploitatie van ieder gebouw positief blijft. Hij doet dat door schoolgebouwen die de gemeente in haar bezit heeft te behouden en ruimten in oud-schoolgebouwen te verhuren aan derden. Deze ruimten worden bijvoorbeeld verhuurd aan kunstenaars, bedrijven en kinderdagverblijven. Tevens stuurt hij de onderhoudstechnici aan en bewaakt hij budgettaire ruimte voor de onderhoudswerkzaamheden. Via overlegstructuren met Onderwijshuisvesting bepaalt het team waar Michiel Niekus deel van uit maakt de lengte van contractduren, opzegtermijnen etcetera. Soms is het interessant om flexibel te blijven en niet de hoogste huurprijzen te vragen.

Uitbreiding van het takenpakket

Op dit moment worden de taken van de afdeling uitgebreid met fietsparkeren en sport. Stallingsruimten, sporthallen en zwembaden worden aan het areaal toegevoegd. Verhuur is wellicht een minder belangrijk aspect maar professioneel beheer in budgetten, planning en techniek maakt een groter deel uit van het werk. De nadruk ligt hierbij meer op aansturen, adviseren en overleggen met stakeholders, zowel in- als extern.