Pacht

Pacht

De pacht wetgeving is op 1 september 2007 aangepast en geliberaliseerd. In datzelfde jaar is het Pachtprijzenbesluit vastgesteld. Doordat het pachtrecht technisch volledig is herzien kunnen deze aanpassingen behoorlijke gevolgen hebben voor pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

Pachter en verpachter

Bij pacht geeft iemand grond of gebouwen in gebruik aan een ander voor bedrijfsmatige landbouw. De gebruiker levert daarvoor een tegenprestatie, meestal in de vorm van een geldbedrag. Degene die de grond of het gebouw in gebruik neemt wordt de pachter genoemd en de eigenaar van de grond wordt de verpachter genoemd.

Pachtrecht

De oude pachtwet waaraan pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen zich moesten houden was onoverzichtelijk en inflexibel. Daarnaast was de regeling gebaseerd op verouderde wetten. Hierdoor vervalt de pachtwet en is het pachtrecht herzien. Het nieuwe Pachtprijzenbesluit 2007 is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek.

Behoud van voldoende pachtareaal

Het pachtareaal in Nederland is sinds 1959 in een periode van 50 jaar flink afgenomen. Aan het begin van deze periode was de helft van al het landbouwgrond verpacht, aan het einde was dat nog maar een kwart. Deze afname was niet goed voor de agrarische sector. Om verpachting aantrekkelijk te houden voor zowel de pachter als verpachter zijn de pachtregels in 2007 op verschillende punten flexibeler gemaakt. Daarnaast is er een advies omtrent pachtprijzen uitgebracht door de Commissie Pachtnormen. Dit advies is grotendeels overgenomen in het Pachtprijzenbesluit 2007.

Ondersteuning op het gebied van pachtrecht

Metafoor heeft een brede ervaring op het gebied van het pachtrecht. Onze experts kunnen een helder pachtbeleid voor u opstellen. Tevens helpen zij u de problemen rondom pacht op te lossen en kunnen zij uw vragen op het gebied van het pachtrecht beantwoorden. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.