Peter Broer


Peter Broer

Functie
Vastgoedadviseur/Accountmanager
Specialisme
(Commercieel) Vastgoedbeheer, Planologie, Bedrijfsmakelaardij, Parkmanagement op bedrijventerreinen
Opleiding
Economische Geografie (Vastgoed en Planologie)

Projecten/ervaring

Gemeente Dronten

 

Onderzoek Vastgoed en Grondzaken.

Gemeente Brunssum

Quick scan onderzoek Opstellen Vastgoedvisie.

Gemeente Delft

Formatieonderzoek.

Gemeente Moerdijk

Quick scan onderzoek Basis op Orde.

Publicatie

“Rollen in het vastgoedmanagement”.

PVG

Onderzoek Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten 2016 en 2018.

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL)

Voor de OMFL ben ik een haalbaarheidsstudie aan het uitvoeren voor het opzetten van een Life Sciences Campus in Lelystad. Op bedrijventerrein Oostervaart wordt vanuit een bestaande clustering van bedrijven onderzocht in hoeverre dit gebied zich sterker kan profileren voor bedrijven in de Life Sciences. In dit onderzoek worden zowel gemeenten, als provincie en bestaand bedrijfsleven actief betrokken om te komen tot een gezamenlijk gebiedsplan.

Gemeente Nunspeet

Ik voer een Quick-Scan uit die tot doel heeft om in kaart te brengen hoe de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Nunspeet is samengesteld. Onderdeel van deze studie is om te achterhalen welke gegevens er ontbreken om te komen tot een volledig vastgoeddossier per object. Vanuit de Quick-Scan rapportage ontvangt de gemeente Nunspeet een plan van aanpak om te komen tot de centralisatie van (contract)gegevens via het Vastgoedbeheersysteem VBSonline. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject, zowel qua organisaties als qua vastgoedbeheer.

Provincie Flevoland

Voor de provincie ben ik gevraagd om vanuit mijn expertise op het gebied van commercieel beheer van vastgoedexploitaties bij te dragen aan een nieuwbouwontwikkeling. Het gebouw betreft een paviljoen die gerealiseerd gaat worden in het gebied waar de Floriade in 2022 in Almere wordt georganiseerd. Metafoor ondersteunt zowel op het gebied van het opstellen van de (huur)contracten als met de advisering over de exploitatie voor meerdere soorten gebruikers.

Peter vertelt…

Na mijn opleiding Vastgoed&Makelaardij ben ik uiteindelijk afgestudeerd aan de RUG Economische Geografie (Vastgoed&Planologie). Vanuit mijn studie in Groningen heb ik 12 jaar gewerkt bij MAC3PARK. Vanuit een commerciƫle vastgoedfunctie (bedrijfsmakelaardij) heb ik ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van strategische concepten rondom verhuur van gebouwen. En daarnaast heb ik een visie ontwikkeld in het succesvol exploiteren van een vastgoedportefeuille op alle niveaus van de bedrijfsvoering.

Contact opnemen met Peter

E-mailadres:
Peter.Broer@metafoor.nl

Telefoonnummer:
0610286475