Peter Broer


Peter Broer

Functie
Commercieel Manager
Specialisme
Assetmanagement; beheer Maatschappelijke accommodaties; formatieonderzoek (gemeentelijk) vastgoedmanagement, verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Opleiding
Economische Geografie (Vastgoed en Planologie)

Projecten/ervaring

Gemeente Dronten

Onderzoek Vastgoed en Grondzaken.

Gemeente Brunssum

Quick scan onderzoek Opstellen Vastgoedvisie.

Gemeente Delft

Formatieonderzoek.

Gemeente Moerdijk

Quick scan onderzoek Basis op Orde.

Publicatie

“Rollen in het vastgoedmanagement”.

PVG

Onderzoek Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten 2016 en 2018.

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL)

Voor de OMFL ben ik een haalbaarheidsstudie aan het uitvoeren voor het opzetten van een Life Sciences Campus in Lelystad. Op bedrijventerrein Oostervaart wordt vanuit een bestaande clustering van bedrijven onderzocht in hoeverre dit gebied zich sterker kan profileren voor bedrijven in de Life Sciences. In dit onderzoek worden zowel gemeenten, als provincie en bestaand bedrijfsleven actief betrokken om te komen tot een gezamenlijk gebiedsplan.

Gemeente Nunspeet

Ik heb een Quick-Scan uitgevoerd die tot doel had om in kaart te brengen hoe de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Nunspeet was samengesteld. Onderdeel van deze studie was om te achterhalen welke gegevens er ontbraken om te komen tot een volledig vastgoeddossier per object. Vanuit de Quick-Scan rapportage heeft de gemeente Nunspeet een plan van aanpak ontvangen om te komen tot de centralisatie van (contract)gegevens via de vastgoed beheer software VBSonline. Ook werden er aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject, zowel qua organisaties als qua vastgoedbeheer.

Provincie Flevoland

Voor de provincie ben ik gevraagd om vanuit mijn expertise op het gebied van commercieel beheer van vastgoedexploitaties bij te dragen aan een nieuwbouwontwikkeling. Het gebouw betreft een paviljoen die gerealiseerd gaat worden in het gebied waar de Floriade in 2022 in Almere wordt georganiseerd. Metafoor ondersteunt zowel op het gebied van het opstellen van de (huur)contracten als met de advisering over de exploitatie voor meerdere soorten gebruikers.

Peter vertelt…

Na mijn opleiding Vastgoed&Makelaardij ben ik uiteindelijk afgestudeerd aan de RUG Economische Geografie (Vastgoed&Planologie). Vanuit mijn studie in Groningen heb ik 12 jaar gewerkt bij MAC3PARK. Vanuit een commerciële vastgoedfunctie (bedrijfsmakelaardij) heb ik ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van strategische concepten rondom verhuur van gebouwen. En daarnaast heb ik een visie ontwikkeld in het succesvol exploiteren van een vastgoedportefeuille op alle niveaus van de bedrijfsvoering.

Contact opnemen met Peter

E-mailadres:
Peter.Broer@metafoor.nl

Telefoonnummer:
0610286475

Publicaties van Peter

Wintergasten: Vastgoed op orde brengen met Metafoor Vastgoed en Software

Metafoor Vastgoed en Software is een ambitieuze partner van vooral overheden. Met slimme producten, detachering, adviezen en vastgoedsoftware ontzorgt het Nederlandse overheidsorganisaties bij hun vastgoedvraagstukken: van bestuurlijk niveau tot aan de uitvoering. Peter Broer, algemeen manager bij Metafoor, vertelt in de nieuwste editie van Wintergasten (VG Visie) over de vele Nederlandse gemeentes die door de
Lees verder

Professionalisering vastgoedbeheer bij gemeenten

Lees verder

Positionering vastgoedmanagement gemeenten 2018

Lees verder

Rollen in het vastgoedmanagement

Lees verder

Vastgoedmanagement Gemeenten gaat over mensen, stenen en geld

Lees verder

Positionering vastgoedmanagement gemeenten 2016

Lees verder