Kaveluitgifte Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen
Metafoor ondersteunde de gemeente Heerenveen bij grondtransacties en de uitgifte van woningbouwkavels en bedrijventerrein. Bij de uitgifte van kavels wordt gebruik gemaakt van onze nieuwste softwaretool KavelverkoopOnline. Wanneer de gemeente een gesprek heeft gehad en er een kavel op een bedrijventerrein wordt gereserveerd, zorgden wij ervoor dat de reserveringsovereenkomst opgemaakt en verstuurd wordt. Dit gold eigenlijk tijdens het gehele proces van de uitgifte van kavels. Wij ontfermden ons echt over het contractuele gedeelte, van de reservering tot de juridische levering. Elsemarie Oosterveen (gemeente Heerenveen): ‘Ik vind het plezierig dat iemand anders het contract maakt en dat diegene over mijn schouder mee kijkt of ik de juiste afspraken maak. Het gaat mij dus niet alleen om het ontlasten, maar ook echt om de kwaliteit.’