Projectleider rapportage visie historisch gebouwencomplex gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk
Visie afstemmen en duidelijk krijgen gebouwencomplex met uitgewerkte vraagstukken als: Behouden/afstoten? Exploitatiegegevens? Kostprijsdekkende huur? Kansen/risico’s? Eigenaarschap? Energiegegevens? Afspraken formaliseren? Etc. Betreft een belangrijk complex in centrum met veel historie. Er is duidelijkheid verschaft in een aantal gebouw- en gebruikerszaken. Door deze inzichten kan de opdrachtgever vervolgstappen zetten.