Routekaart verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed De Buch

De Buch
Opmaak van een integrale routekaart om het eigen vastgoed te verduurzamen tot 2050.