Vastgoedbeheersysteem VBSonline Gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder
Nadat de gemeente Den Helder haar visie op vastgoedbeheer had bepaald, zijn er duidelijk keuzes gemaakt. Er is een beslissing genomen om het technisch beheer niet langer uit te besteden maar weer in eigen beheer te nemen en nieuwe MJOP’s op te stellen. Daarnaast is gekozen voor vastgoedbeheersysteem VBSonline van Metafoor om de basisvastgoedinformatie centraal vast te leggen en op orde te brengen. Vastgoedinformatie op orde in VBSonline Het uiteindelijke doel van de gemeente Den Helder was om het gemeentelijk vastgoed op strategische wijze te beheren. De eerste stap die hiervoor genomen moest worden was het op orde brengen van de vastgoedinformatie. De gemeente heeft alle vastgoedgegevens ingevoerd in vastgoedbeheer software VBSonline. Kenmerken, inkomsten en kosten van ieder object zijn nu bekend. Omdat alle relevante vastgoedgegevens zijn ingevoerd in VBSonline, geeft de software een duidelijke managementrapportage. Ook is er een exploitatieoverzicht in VBSonline beschikbaar met inkomsten en uitgaven per pand of portefeuille. Deze informatie fungeert nu als input voor het operationele en sturende team. Nieuwe mogelijkheden in vastgoedbeheersysteem VBSonline Met de nieuwe mogelijkheid om in VBSonline rapportages samen te voegen naar sjablonen die door de gebruiker zelf kunnen worden opgemaakt, is een nieuw tijdperk aangebroken. Gemeenten kunnen niet alleen alle vastgoedgegevens registreren, maar ook analyseren om vervolgens de vastgoedportefeuille te optimaliseren. Met behulp van de rapportages uit VBSonline stelt de gemeente Den Helder objectkaarten, objectplannen en een portefeuilleplan op. Aan de hand van deze rapportages en plannen kan de gemeente de portefeuille sturen en haar vastgoeddoelen realiseren.