VBSonline Werkorganisatie CGM

Werkorganisatie CGM
VBSonline wordt al sinds 2016 gebruikt door CGM, in eerste instantie enkel op de afdeling vastgoed. Toen Sandra bij CGM startte, gaf de regisseur vastgoed aan dat het goed zou zijn het systeem ook op de afdeling grondzaken in gebruik te nemen. De afdeling grondzaken had eerst een ander systeem in gebruik, waar de medewerkers van grondzaken niet tevreden over waren. Na een goede afweging maakten ze dan ook snel de keuze om ook voor grondzaken gebruik te maken van VBSonline. Voordat grondzaken over ging naar een systeem, werd gewerkt vanuit meerdere Excel-lijsten per gemeente. Er bestond een lijst voor de geliberaliseerde pacht en een lijst voor de reguliere pacht. Ook was er nog een aparte lijst voor de verhuur van groenstroken. Sandra: “Het was altijd maar de vraag of je de meest recente lijst aan het bekijken was en of je met alle lijsten samen dan ook compleet was.” De accountant maakte hier uiteraard geregeld opmerkingen over. Om deze reden is CGM op zoek gegaan naar een systeem. Omdat VBSonline al voor vastgoed werd gebruikt, was de keuze snel gemaakt. Nadat alle pachtpercelen in VBSonline stonden, is de afdeling grondzaken direct gaan factureren vanuit het systeem. Vorig jaar is CGM ook gestart met het invoeren van alle groenstroken in VBSonline, zodat deze dit jaar ook vanuit VBSonline gefactureerd konden worden. Na de herindeling van aankomende januari (2022), zal met vier gemeentes worden samengewerkt. Sandra hoopt dan te kunnen voortborduren op wat nu al staat in VBSonline. “Het mooie aan Metafoor vind ik dat zij werken vanuit praktijkervaring. Wat is er nodig en wat kan er nog verbeterd worden? De basis van het pakket staat, maar aan de hand van vragen uit de praktijk wordt het systeem steeds verder doorontwikkeld.” – Sandra van Osch De software VBSonline was in beginsel echt op vastgoed gericht. Aan de hand van het pachtnormenbesluit van vorig jaar is het systeem om pachtprijzen jaarlijks aan te passen verder doorontwikkeld in samenwerking met CGM. Het grootste voordeel van het gebruik van VBSonline is volgens Sandra het overzicht van alle gemeentelijke eigendommen op het gebied van vastgoed en grondzaken. Door op een perceel of gebouw te klikken, zie je direct welk type contract er bij hoort. Dit levert een enorme tijdsbesparing op.