Visie belichten Krophollercomplex Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk
Om goed te kunnen sturen op dit (monumentale) vastgoed moest de toekomstvisie duidelijk gemaakt worden. Alle kernwaarden zijn hiervoor geïnventariseerd en getoetst aan het vastgoedbeleid.