QuickScan WMO

Quickscan Wet Markt en Overheid

Vanaf 1 juli 2014 moet iedere gemeente voldoen aan de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid (WMO). Dit betekent dat voor het gemeentelijk vastgoed een minimaal kostprijsdekkende huur doorberekend moet worden. Het belang om aan de regels van deze wet te voldoen is groot. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan een onderzoek instellen en indien blijkt dat een gemeente niet voldoet aan de regels wordt een boete geriskeerd.

Wet Markt en Overheid

Overheden moeten zich aan verschillende gedragsregels houden wanneer zij concurreren met bedrijven. Zij moeten zich aan deze regels houden om concurrentievervalsing te voorkomen. Overheden hoeven zich dus enkel aan deze regels te houden wanneer zij diensten aanbieden op de markt. Bij het opstellen van huurovereenkomsten dienen deze regels ook in acht te worden genomen. De Wet Markt en Overheid bestaat uit de volgende vier gedragsregels:

  • Bevoordelingsverbod
  • Doorberekening kosten
  • Functiescheiding
  • Gegevensgebruik

Bij activiteiten zoals verhuur, moet iedere gemeente zich houden aan de wet Markt en Overheid. Bij het berekenen van de kostprijsdekkende huur moeten overheden volgens deze wet minimaal de integrale kosten doorberekenen. De vermogenskosten, afschrijving- en onderhoudskosten van activa en operationele kosten moeten hiervoor in aanmerking genomen worden.

Voldoet uw gemeente aan de WMO?

Metafoor kan binnen een dag voor u onderzoeken of uw gemeente voldoet aan deze gedragsregels. Door het stellen van vragen, doornemen van beleidsstukken en het screenen van een aantal vastgoeddossiers wordt een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Met de aanbevelingen kunt u direct aan de slag en weet u wat er moet gebeuren om uw gemeente Wet-Markt-en-Overheid-proof te maken. Natuurlijk kunnen de adviseurs van Metafoor Vastgoed u hierbij van dienst zijn. Indien u vastgoedadvies nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

    Klik hier voor ons privacybeleid.