Kostprijsdekkende huur

Rekenmodel kostprijsdekkende huur

Het vaststellen van de kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed blijkt in de praktijk behoorlijk lastig te zijn. Want wat is het nu precies en hoe kunt het berekenen?

Kostprijsdekkende huur

Iedere gemeente moet voldoen aan de Wet Markt en Overheid bij activiteiten zoals verhuur. Volgens deze wet moeten overheden minstens de integrale kosten doorberekenen, waardoor minimaal een kostprijsdekkende huur in rekening wordt gebracht. De kostencategorieën die in aanmerking dienen te worden genomen zijn de vermogenskosten, operationele kosten en afschrijvings- en onderhoudskosten van activa.

Vaststellen kostprijsdekkende huur

Bij het vaststellen van de kostprijsdekkende huur komen meestal veel vragen aan het licht. Hoe kunt u het bijvoorbeeld berekenen? Nog meer veel voorkomende vragen zijn onder andere:

  • Waar haalt u de gegevens vandaan?
  • Hoe maakt u een juiste inschatting van de toekomstige uitgaven?
  • Wordt er niets vergeten?
  • Welke inbrengwaarde of eigenwaarde is juist?
  • Welke rente of disconteringsvoet moet worden gebruikt?
  • Zijn de opgenomen kosten wel realistisch?
  • Welke risico’s zijn er?

Rekenmodel van Metafoor

Om de kostprijsdekkende huur te kunnen berekenen beschikt Metafoor Vastgoed en Software over een eigen rekenmodel. Om een nauwkeurige berekening uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de juiste kengetallen en parameters in te vullen in het rekenmodel. Echter, het gebruik van kengetallen en parameters geeft vaak stof tot discussie. Metafoor Vastgoed en Software adviseert bij de invulling van het rekenmodel en kan onder andere fungeren als klankbord of ervoor zorgen dat u een juiste berekening uitvoert.

Er zijn veel vragen omtrent het vaststellen van de kostprijsdekkende huur en de opvattingen lopen sterk uiteen. Wellicht heeft u behoefte aan vastgoedadvies. Neem dan geheel vrijblijvend contact op, of laat uw gegevens achter via het contactformulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.

    Klik hier voor ons privacybeleid.