Sloten, oevers en dijken op orde bij waterschap Brabantse Delta

Sloten, oevers en dijken op orde bij waterschap Brabantse Delta

Naast een adviesbureau is Metafoor Vastgoed en Software tevens een detacheringsbureau dat vastgoedadviseurs, projectmanagers en juristen inzet bij overheidsorganisaties om advies te geven en te ondersteunen bij vastgoed- en grondzaken. Momenteel zijn onze adviseurs bij ongeveer 20 overheden werkzaam.

Sinds maart 2016 is één van onze vastgoedadviseurs werkzaam bij waterschap Brabantse Delta. Berrique de Jong ondersteunt hier het project ‘Sloten, oevers en dijken op orde’ (SODO). Tijdens dit project beoordeelt het waterschap zowel groensnippers als blauwsnippers en worden keurovertredingen opgelost. Hierbij werkt waterschap Brabantse Delta samen met 21 gemeenten en gemeenteraden.

Waterschap Brabantse Delta

Tussen 1500 en 1600 waren er talloze waterschappen aanwezig in Nederland. In de daaropvolgende eeuwen hebben er nieuwe samenwerkingen, afsplitsingen en fusies plaatsgevonden. In 1850 kende Nederland nog zo’n 3.500 waterschappen en 100 jaar later waren dat er 2.500. In 2014 zijn de waterschappen Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs, Scheldekwartier, het grondgebied van de gemeente Roosendaal en het Hoogheemraadschap West-Brabant samengevoegd. Samen vormen zijn nu waterschap Brabantse Delta. Momenteel kent Nederland in totaal nog 24 waterschappen. Waterschap Brabantse Delta zorgt tegenwoordig voor de zuivering van rioolwater en voor veilige kades en dijken. Daarnaast regelt het waterschap de hoogte van het water in West- en Midden-Brabant en bewaakt en verbetert het waterschap de kwaliteit van het oppervlaktewater.

SODO en Metafoor

Tijdens het project ‘Sloten, oevers en dijken op orde’ bij waterschap Brabantse Delta worden agrariërs, particulieren en bedrijven geïnformeerd over de regels met betrekking tot grond- en watergebruik en over de mogelijkheid tot een beroep op verjaring. Hierbij worden veel persoonlijke bezoeken afgelegd. Veel agrariërs en particulieren hebben een beroep op verjaring gedaan. Deze verzoeken zijn vervolgens beoordeeld door het projectteam van het waterschap. Daarnaast is er momenteel al een groot aantal overtredingen op de keur opgelost.

Klik hier voor meer informatie over snipperblauw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *