Snipperblauw

Metafoor adviseert u graag!

Naast snippergroen kan ook het oneigenlijk gebruik van snipperblauw problemen opleveren binnen gemeenten en waterschappen. Naast groenpercelen en openbare wegen, hebben ook gemeenten vaak water in eigendom. In gebruik genomen gemeentegrond door particulieren worden vaak aangeduid met snippergroen. Gemeenten lossen het oneigenlijk gebruik van groenstroken vaak op door een huurovereenkomst te sluiten, de strook te verkopen of het eigendom terug te vorderen. Bij veel gemeenten is er tevens sprake van onrechtmatig gebruik van water. Onder snipperblauw verstaan wij het gebruik van water in eigendom van gemeenten, zoals bijvoorbeeld: woonboten, havens, ligplaatsen, steigers en terrasboten. Metafoor Vastgoed en Software helpt uw gemeente graag bij het in kaart brengen van snipperblauwpercelen die oneigenlijk in gebruik zijn genomen, het actief aanbieden of terugnemen van deze percelen.

Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
U profiteert van de kennis en ervaring van ons gehele team (circa 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs)
vakgebied en gericht op de gebruiker
Onze software is ontwikkeld vanuit onze jarenlange expertise in het vakgebied en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten
Beleid rondom snipperblauw

Voordat een snipperblauwproject start is het noodzakelijk om het huidige beleid van de gemeente rondom snipperblauw in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken of er ook andere regelgeving van toepassing is. Soms is water in eigendom van de gemeente, maar ligt het beheer van het water bij een hoogheemraadschap, een waterschap of Rijkswaterstaat. Het beleid dat wordt vastgesteld moet in overeenstemming zijn met bijvoorbeeld de keur.

Daarnaast moet bij de verschillende type ingebruikname het volgende in acht worden genomen:

Is er geen beleid of is het beleid achterhaald? Dan helpen de adviseurs van Metafoor Vastgoed & Software uw gemeente om een beleid op te stellen.

Snipperblauw

Inventarisatie snipperblauw

Tijdens de inventarisatie van blauwsnippers binnen een gemeente worden er verschillende zaken in kaart gebracht. Ten eerste onderzoeken onze adviseurs hoeveel snippers er in de gemeente in gebruik zijn en waar deze zich bevinden. Daarnaast is het van belang om het bestemmingsplan van steigers met de huidige situatie te vergelijken. Verder dient er bij woonboten rekening gehouden worden met de volgende punten:

  • Welke woonboten zijn voor recreatief gebruik en welke worden permanent bewoond?
  • Is de walkant ook in gebruik?
  • Welke grond hoort bij de woonboot en welke grond is van de gemeente?
  • Hoe zit het met de kadastrale grenzen?
  • Welke regelgeving is hier nog meer op van toepassing?

Perspectief bepalen snipperblauw

In de laatste fase van de inventarisatie van snipperblauw onderzoeken onze adviseurs intern of er afspraken zijn gemaakt over het gebruik of dat er overeenkomsten zijn gesloten met betrekking tot de steigers, woonboten en walkanten. Zij toetsen deze afspraken aan de huidige situatie.

Als het beleid in samenwerking met de gemeente is vastgesteld, kunnen de bewoners worden aangeschreven. Na de aanschrijving wordt vaak een bewonersavond georganiseerd, waarin belangrijke elementen bespreken. Na de bewonersavond kan individueel contact worden gezocht met de burgers om te achterhalen hoe lang het gebruik al voortduurt, of er afspraken zijn gemaakt die bij de gemeente niet bekend zijn en wat de wens is van de burgers. Afhankelijk van het beleid van de gemeente, worden de blauwsnippers verhuurd, verkocht of teruggenomen.

Snipperblauw op orde met Metafoor

Het resultaat van onze aanpak is een helder beleid en een goed overzicht van het gebruik van snipperblauw. Na het actief aanbieden of terugnemen van het snipperblauw zal dit tevens financiële voordelen voor uw gemeente brengen. De adviseurs van Metafoor kunnen dit project ook uitvoeren bij een hoogheemraadschap, waterschap of bij Rijkswaterstaat. Indien u beleidsadvies nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen op het gebied van vastgoed of grondzaken, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Snipperblauw

Contact opnemen

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct grondzakenadvies van een deskundige?

Metafoor vastgoed is u graag van dienst!

Daniël den Besten, Vastgoedadviseur
Daniël den Besten
Vastgoedadviseur

Specialismen:

Rianne de Vries, Vastgoedadviseur, Teamleider
Rianne de Vries
Vastgoedadviseur, Teamleider

Specialismen: