VBSonline

Software voor administratief, juridisch en financieel vastgoedbeheer

Vastgoedbeheersoftware voor gemeenten en waterschappen

VBSonline is gebruiksvriendelijke vastgoedbeheersoftware voor het administratief, juridisch en financieel vastgoedbeheer. Het biedt inzicht en overzicht en helpt u bij het op orde houden van uw vastgoedcontracten. VBSonline geeft transparantie over de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met het vastgoedbezit. De vastgoedbeheersoftware is uitermate geschikt voor overheden als gemeenten en waterschappen, is eenvoudig te bedienen en kan vrijwel zonder begeleiding in gebruik worden genomen. De ondersteuning door de adviseurs van Metafoor richt zich vooral op de juiste inrichting van het vastgoedbeheersysteem, om zoveel mogelijk profijt te halen uit de mogelijkheden die VBSonline biedt.

0
gemeenten maken gebruik van vastgoedbeheersysteem VBSonline
Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Enkele voordelen en functionaliteiten van vastgoedbeheersoftware VBSonline

Lees onder de video verder voor meer informatie over vastgoedbeheersoftware VBSonline.

Vastgoedobjecten beheren in vastgoedbeheersysteem VBSonline

Van de vastgoedobjecten die u beheert in vastgoedbeheersoftware VBSonline kunnen alle mogelijke kenmerken worden geregistreerd. De objecten worden in VBSonline getoond op een overzichtelijke kaart. Het is mogelijk om per vastgoedobject meerdere verhuurbare eenheden (VHE) te registreren. Daarmee kan het bezit worden benaderd op objectniveau, bijvoorbeeld als het gaat om de exploitatie, of per VHE met het bijbehorende contract. Het is tevens mogelijk om in vastgoedbeheer software VBSonline de kadastrale gegevens bij een ingevoerd object te registreren. In ons vastgoedbeheersysteem kan per gebruiker een rechtenniveau worden ingesteld. Zo kunt u zelf bepalen wie welke vastgoedgegevens mag zien en mag wijzigen. Worden gegevens gemuteerd dan legt vastgoedbeheersoftware VBSonline vast wie de wijziging heeft aangebracht en op welk tijdstip. Hetzelfde geldt voor gegevens die worden verwijderd. Er kan dus altijd worden gereconstrueerd wat er is gebeurd.

Vastgoedcontracten beheren in vastgoedbeheersoftware VBSonline

Voor efficiënt en effectief contractenbeheer moeten naast de gegevens over de contractant en het object, ook alle contractvoorwaarden worden geregistreerd in uw vastgoedbeheer software. Hiervoor biedt onze vastgoedbeheersoftware VBSonline veel mogelijkheden. Centraal staan daarbij de administratieve, juridische en financiële aspecten. Na een correcte invoer wordt automatisch gesignaleerd wanneer contracten aflopen, wanneer prijzen moeten worden geïndexeerd en wanneer er moet worden gefactureerd.

Relaties beheren in vastgoedbeheersoftware VBSonline

In vastgoedbeheersoftware VBSonline kunnen alle relevante gegevens van huurders en pachters worden opgeslagen, van personen maar ook van bedrijven, stichtingen en instellingen. Ook kunnen leveranciers en woningzoekenden worden geregistreerd. Voor gemeenten is een koppeling met de BRP (voormalig GBA) mogelijk, hiermee heeft u altijd de juiste gegevens van natuurlijke en van niet-natuurlijke personen beschikbaar in uw vastgoedbeheersoftware.

Managementrapportages opstellen in vastgoedbeheersoftware VBSonline

Nadat de vastgoedgegevens in het vastgoedbeheersysteem zijn ingevoerd wordt uw vastgoedbeheer een stuk overzichtelijker en gemakkelijker. U heeft altijd alle vastgoedinformatie voorhanden. Veilig opgeslagen in een centrale database. Vastgoedbeheersysteem VBSonline zal u attenderen op data die aanstaande zijn en acties die moeten worden ondernomen. U stelt met één druk op de knop een rapportage op met de gewenste managementinformatie. Duidelijke grafieken illustreren hoe de vastgoedportefeuille is opgebouwd, hoe deze er voor staat en hoe deze (financieel) presteert. Aangevuld met de gegevens uit de financiële- en onderhoudsadministratie kunnen exploitatieoverzichten worden gemaakt, met het rendement per vastgoedobject en voor de totale vastgoedportefeuille. Vastgoedbeheersysteem VBSonline wordt hiermee het centrale dashboard waarmee verantwoorde strategische beslissingen kunnen worden genomen.

Standaard rapportages opstellen in vastgoedbeheersoftware VBSonline

In ons vastgoedbeheersysteem zijn diverse standaardrapportages beschikbaar die belangrijkste stuurcijfers weergeven. Standaardrapportages kunnen, op een door u in te stellen moment, automatisch per e-mail naar één of meerdere geadresseerden worden verstuurd. Zo ontvangt u voor ieder periodiek overleg automatisch de juiste vastgoedgegevens en heeft u altijd inzicht en overzicht. Bij de standaardrapportages binnen vastgoedbeheersoftware VBSonline kunt u selecteren welke gegevens u wel en niet wenst te ontvangen en over welk tijdvak u de gegevens gepresenteerd wilt krijgen. De standaardrapportages hebben betrekking op leegstand, actiepunten en inkomstenoverzichten.

Portefeuilleoverzichten in vastgoedbeheersoftware VBSonline

Onze vastgoedbeheersoftware biedt portefeuilleoverzichten met betrekking tot inkomsten versus uitgaven en portefeuilleopbouw. Bijvoorbeeld naar objectsoort, contractsoort, betaalcomponent en staat van onderhoud.

Vrije gegevens selectie in vastgoedbeheersoftware VBSonline

Met de vrije gegevensselectie binnen vastgoedbeheersoftware VBSonline kunt u met een wizard zelf verschillende rapportages genereren. U kunt daarbij filteren op alle velden uit de database. Het is ook mogelijk om de rapportages te exporteren naar verschillende officeapplicaties (MS Excel, MS Word) en PDF. Wilt u meer informatie over vastgoedbeheersoftware VBSonline? Maak nu een vrijblijvende afspraak voor een demo met uw adviseur Leo Looise, +31 6 51 23 75 99 – Leo.Looise@metafoor.nl, of neem contact op via onderstaand formulier. Wij komen graag bij u langs om onze vastgoedbeheersoftware aan u te presenteren.

Vastgoedbeheersysteem
Uurverhuur module

Binnen vastgoedbeheersoftware VBSonline heeft Metafoor de module Uurverhuur ontwikkeld waarmee (sport)accommodaties op een overzichtelijke manier per uur, per maand of per seizoen verhuurd kunnen worden aan verenigingen, scholen, particulieren en bedrijven. Met de Uurverhuur module van VBSonline wordt de vaste en incidentele verhuur van sportaccommodaties geïntegreerd in het vastgoedbeheersysteem waardoor losstaande reserveringssystemen niet meer nodig zijn en er geen aparte factuurstroom ontstaat. De Uurverhuurmodule binnen vastgoedbeheersysteem VBSonline beschikt over de volgende functionaliteiten:

Vastgoedbeheersysteem

Zij gingen u voor

Werkorganisatie CGM, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Werkorganisatie CGM

"Met VBSonline is onze vastgoeddata centraal geregistreerd en vanuit één systeem toegankelijk. Het dashboard in VBSonline geeft ons inzicht in onder andere de exploitatie van onze objecten, de leegstand, actiepunten en de samenstelling van onze portefeuille. Het inzicht dat VBSonline geeft, stelt ons in staat om strategisch met ons vastgoedbezit om te gaan. De dagelijkse beheertaken worden met VBSonline een stuk efficiënter afgehandeld."

Henk Helderton - Regisseur Vastgoed

Gemeente Goeree-Overflakkee, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Goeree-Overflakkee

“We hebben meerdere pakketten bekeken, maar VBSonline was gewoon erg gebruiksvriendelijk. Je gaat er achter zitten en het werkt gewoon. Daarnaast is de service erg goed. Niet ieder probleem is natuurlijk binnen een dag op te lossen, maar alles wordt in ieder geval binnen een week opgelost wanneer je belt. Er is geen drempel, je kan gewoon een mailtje sturen of bellen.”

Petra Campfens - Medewerker Verhuur Vastgoed

Gemeente Maastricht, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Maastricht

"Ik zou het systeem zeker aanbevelen bij andere gemeenten. Je hebt alle benodigde gegevens altijd bij de hand: hoeveelheid bebouwde grond, hoeveelheid onbebouwde grond, soorten contracten, hoeveelheid woningen. Daarnaast staan alle gegevens en documenten van objecten bij elkaar in het systeem. In één klik heb je alle benodigde gegevens gevonden, zoals wie de huurder is en wat hij betaalt. Heel overzichtelijk en gemakkelijk."

Tanja van Schendel - Administratief Beheerder Vastgoed

Contact opnemen

Direct advies over vastgoedsoftware?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Sahul Mehmi Krishan - softwareontwikkelaar Metafoor
Sahul Krishan
Software Engineer

Specialismen:

Maartje de Vries
Maartje de Vries
Vastgoedadviseur

Specialismen: