Vastgoed Software

Metafoor adviseert u graag!

Metafoor Vastgoed en Software biedt naast advies omtrent vastgoedzaken ook verschillende handige hulpmiddelen in de vorm van vastgoed software. Zo zijn er systemen ontwikkeld die overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies maar ook bedrijven zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere onroerend goed gerelateerde bedrijven ondersteuning bieden bij vastgoedbeheer. Daarnaast is er software ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij snippergroenprojecten.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

VBSonline, vastgoedsoftware voor het beheer van gemeentelijk vastgoed

Vastgoed beheer systeem VBSonline is erg gebruiksvriendelijke software die overheden ondersteunt bij het het administratief, juridisch en financieel beheer van de vastgoedportefeuille. In VBSonline worden objecten, relaties en contracten beheerd en deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Er kan automatisch worden gefactureerd, geïndexeerd en huurovereenkomsten kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn er overzichtelijke managementrapportages, standaard rapportages en portefeuilleoverzichten op te stellen in het systeem. Alle rapportages zijn te exporteren in verschillende bestanden zoals Excel-bestanden, Word-bestanden, en PDF-bestanden. VBSonline is te koppelen aan diverse MJOP-, Financiële-, Document Management en Zaaksystemen.

SnippergroenOnline, software bij snippergroenprojecten

SnippergroenOnline is vastgoedsoftware dat ondersteuning biedt tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline kent twee modules, namelijk SnippergroenInBeeld en SnippergroenInUitvoering. De eerste module geeft topografisch inzicht in al het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. In de tweede module is de jarenlange ervaring en kennis van onze adviseurs verwerkt in een aantal standaard stappen van een snippergroenproject. Dit zorgt voor structuur, inzicht en een goede voortgang. Wanneer onze adviseurs het snippergroenproject voor gemeenten uitvoeren wordt standaard gebruik gemaakt van SnippergroenOnline. Uiteraard is de software ook afzonderlijk verkrijgbaar.

GrondprijzenkaartOnline; grondprijzen Nederlandse gemeenten in één tool

Bij het bepalen van grondprijzen binnen gemeenten worden vaak vergelijkingen gemaakt met buurgemeenten. Niet alle grondprijzen van gemeenten zijn openbaar te vinden. Om die reden hebben veel gemeenten behoefte aan een tool waarin de grondprijzen van buurgemeenten te vinden zijn en waarmee vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Op verzoek van veel van haar gemeentelijke klanten is Metafoor Vastgoed en Software eind vorig jaar gestart met een landelijk onderzoek naar actuele grondprijzen in Nederland. De data die is verzameld tijdens het onderzoek, is samengebracht in een online tool, GrondprijzenkaartOnline.

KavelverkoopOnline, vastgoedsoftware bij kaveluitgifte

KavelverkoopOnline is eenvoudige en gebruiksvriendelijke software die ondersteuning biedt bij de werkzaamheden tijdens kaveluitgifte. In KavelverkoopOnline worden alle uitgeefbare kavels van de gemeente geregistreerd. Van deze kavels kunnen alle kenmerken worden ingevoerd. Met vastgoedsoftware KavelverkoopOnline krijgt u per dossier eenvoudig informatie over onder andere:

  • Beschikbaarheid van Kavels
  • De ligging Status van lopende opties
  • Voortgang van verkoopprocedures

Alle collega’s kunnen de status van een dossier opvragen en aanpassen. Ook kunt u alle contactmomenten die u met (potentiële) kopers heeft gehad, vastleggen. Tijdens het proces van de verkoop van een kavel kan bij iedere stap een nieuwe status gekozen worden in vastgoed software KavelverkoopOnline.

Wilt u weten hoe Metafoor Vastgoed en Software uw gemeente kan ondersteunen op het gebied van vastgoed software? Klik op de verschillende buttons voor meer informatie over de verschillende types vastgoed software of neem contact met ons op.