Vastgoed software

Vastgoed Software

Metafoor Vastgoed en Software biedt naast advies omtrent vastgoedzaken ook verschillende handige hulpmiddelen in de vorm van vastgoed software. Zo zijn er systemen ontwikkeld die overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies maar ook bedrijven zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere onroerend goed gerelateerde bedrijven ondersteuning bieden bij vastgoedbeheer. Daarnaast is er vastgoed software ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij snippergroenprojecten.

VBSonline, vastgoedsoftware voor het beheer van gemeentelijk vastgoed

Vastgoed beheer systeem VBSonline is een erg gebruiksvriendelijke software die overheden ondersteunt bij het het administratief, juridisch en financieel beheer van de vastgoedportefeuille. In VBSonline worden objecten, relaties en contracten beheerd en deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Er kan automatisch worden gefactureerd, geïndexeerd en huurovereenkomsten kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn er overzichtelijke managementrapportages, standaard rapportages en portefeuilleoverzichten op te stellen in het systeem. Alle rapportages zijn te exporteren in verschillende bestanden zoals Excel-bestanden, Word-bestanden, en PDF-bestanden. De software is te koppelen aan diverse MJOP-, Financiële-, Document Management en Zaaksystemen.

KavelverkoopOnline, vastgoedsoftware bij kaveluitgifte

KavelverkoopOnline is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-applicatie die ondersteuning biedt bij de werkzaamheden tijdens kaveluitgifte. In KavelverkoopOnline worden alle uitgeefbare kavels van de gemeente geregistreerd. Van deze kavels kunnen alle kenmerken worden ingevoerd. Met vastgoedsoftware KavelverkoopOnline krijgt u per dossier eenvoudig informatie over onder andere:

  • Beschikbaarheid van Kavels
  • De ligging Status van lopende opties
  • Voortgang van verkoopprocedures

Alle collega’s kunnen de status van een dossier opvragen en aanpassen. Ook kunt u alle contactmomenten die u met (potentiële) kopers heeft gehad vastleggen. Tijdens het proces van de verkoop van een kavel kan bij iedere stap een nieuwe status gekozen worden in KavelverkoopOnline.

SnippergroenOnline, vastgoed software bij snippergroenprojecten

SnippergroenOnline is vastgoedsoftware dat ondersteuning biedt tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline kent twee modules, namelijk SnippergroenInBeeld en SnippergroenInUitvoering. De eerste module geeft topografisch inzicht in al het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. In de tweede module is de jarenlange ervaring en kennis van onze adviseurs verwerkt in een aantal standaard stappen van een snippergroenproject. Dit zorgt voor structuur, inzicht en een goede voortgang.