VBSonline

Vastgoedbeheer software voor overheden

Vastgoedbeheer software voor overheden

VBSonline is gebruiksvriendelijke software voor het administratief, juridisch en financieel beheer van uw vastgoedportefeuille. Het biedt inzicht en overzicht en helpt u bij het op orde houden van uw vastgoedcontracten. VBSonline geeft transparantie over de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met het vastgoedbezit.

Het pakket is uitermate geschikt voor overheden en gemeenten en is eenvoudig te bedienen en kan vrijwel zonder begeleiding in gebruik worden genomen. De ondersteuning door de adviseurs van Metafoor richt zich vooral op de juiste inrichting van het systeem, om zoveel mogelijk profijt te halen uit de mogelijkheden die VBSonline biedt.Enkele voordelen en functionaliteiten van vastgoedbeheer software VBSonline:

  • Overzichtelijke rapportages
  • Contract-, object- en relatiegegevens centraal geregistreerd
  • Automatisch: factureren, indexeren en huurovereenkomsten maken
  • Uw vastgoeddata altijd en overal beschikbaar
  • Mogelijkheden voor diverse koppelingen met MJOP-, Financiële-, Document Management en Zaaksystemen

Objecten beheren in vastgoedbeheersysteem VBSonline

Van de objecten die u beheert kunnen alle mogelijke kenmerken worden geregistreerd. De objecten worden in VBSonline getoond op een overzichtelijke kaart. Het is mogelijk om per vastgoedobject meerdere verhuurbare eenheden (VHE) te registreren. Daarmee kan het bezit worden benaderd op objectniveau, bijvoorbeeld als het gaat om de exploitatie, of per VHE met het bijbehorende contract. Aanvullend wordt de mogelijkheid van deeltijdverhuur geboden, bijvoorbeeld voor een sporthal, vergader- of congrescentrum. Het is mogelijk om in vastgoed beheer software VBSonline de kadastrale gegevens bij een ingevoerd object te registreren.

In VBSonline kan per gebruiker een rechtenniveau worden ingesteld. Zo kunt u zelf bepalen wie welke gegevens mag zien en mag wijzigen. Worden gegevens gemuteerd dan legt vastgoedbeheer software VBSonline vast wie de wijziging heeft aangebracht en op welk tijdstip. Hetzelfde geldt voor gegevens die worden verwijderd. Er kan dus altijd worden gereconstrueerd wat er is gebeurd.

Relaties beheren in vastgoed beheer software VBSonline

In VBSonline kunnen alle relevante gegevens van huurders en pachters worden opgeslagen, van personen maar ook van bedrijven, stichtingen en instellingen. Ook kunnen leveranciers en woningzoekenden worden geregistreerd. Voor gemeenten is een koppeling met de BRP (voormalig GBA) mogelijk, hiermee heeft u altijd de juiste gegevens van natuurlijke en van niet-natuurlijke personen beschikbaar.

Contracten beheren in VBSonline

Voor efficiënt en effectief contractenbeheer moeten naast de gegevens over de contractant en het object, ook alle contractvoorwaarden worden geregistreerd. Hiervoor biedt VBSonline vele mogelijkheden. Centraal staan daarbij de administratieve, juridische en financiële aspecten.  Na een correcte invoer wordt automatisch gesignaleerd wanneer contracten aflopen, wanneer prijzen moeten worden geïndexeerd en wanneer er moet worden gefactureerd.

Managementrapportages opstellen in VBSonline

Nadat de vastgoedgegevens in VBSonline zijn ingevoerd wordt het beheer van uw portefeuille een stuk overzichtelijker en gemakkelijker. U heeft altijd  alle  informatie voorhanden. Veilig opgeslagen in een centrale database.

VBSonline zal u attenderen op data die aanstaande zijn en acties die moeten worden ondernomen. U stelt met één druk op de knop een rapportage op met de gewenste managementinformatie. Duidelijke grafieken illustreren hoe de vastgoedportefeuille is opgebouwd, hoe deze er voor staat en hoe deze (financieel) presteert.

Aangevuld met de gegevens uit de financiële- en onderhoudsadministratie kunnen exploitatieoverzichten worden gemaakt, met het rendement per object en voor de totale portefeuille. Vastgoed beheer systeem VBSonline wordt hiermee het centrale dashboard waarmee verantwoorde strategische beslissingen kunnen worden genomen.

Portefeuilleoverzichten in VBSonline

VBSonline biedt portefeuilleoverzichten met betrekking tot inkomsten versus uitgaven en portefeuilleopbouw. Bijvoorbeeld naar objectsoort, contractsoort, betaalcomponent en staat van onderhoud.

Standaard rapportages opstellen in vastgoedbeheer software VBSonline

In VBSonline zijn diverse standaardrapportages beschikbaar die belangrijkste stuurcijfers weergeven. Standaard rapportages kunnen, op een door u in te stellen moment, automatisch per e-mail naar één of meerdere geadresseerden worden verstuurd. Zo ontvangt u voor ieder periodiek overleg automatisch de juiste gegevens en heeft u altijd inzicht en overzicht. Bij de standaardrapportages kunt u selecteren welke gegevens u wel en niet wenst te ontvangen en over welk tijdvak u de gegevens gepresenteerd wilt krijgen. De standaard rapportages hebben betrekking op leegstand, actiepunten en inkomstenoverzichten.

Vrije gegevens selectie

Met de vrije gegevensselectie kunt u met een wizard zelf verschillende rapportages genereren. U kunt daarbij filteren op alle velden uit de database. Het is ook mogelijk de om de rapportages te exporteren naar verschillende office applicaties (MS Excel, MS Word) en PDF.

Wilt u meer informatie over vastgoedbeheer software VBSonline? Maak nu een vrijblijvende afspraak voor een demo met uw adviseur Leo Looise, +31 6 51 23 75 99 – Leo.Looise@metafoor.nl, of neem contact op via onderstaande button. Wij komen graag bij u langs om onze vastgoedsoftware aan u te presenteren.