Vastgoedcentralisatie

Vastgoedcentralisatie

Gemeenten zijn, gezien de waarde van het bezit, grote vastgoedbezitters in Nederland. Het vastgoedbezit is voor de gemeenten slechts een middel om de publieke taken die zij hebben uit te voeren. Dit resulteert in een diverse portefeuille die vaak bij verschillende afdelingen is ondergebracht. Vastgoedcentralisatie kan hier uitkomst bieden.

Veelal door factoren van buitenaf komen er vragen over het vastgoedbeheer naar boven:

  • door nieuwe regelgeving ten aanzien van het bepalen van de reserves van de gemeenten ontstaat de noodzaak het bezit in kaart te brengen;
  • de administratie ontvangt aanslagen die zij moet verdelen over de verschillende gemeentelijke vastgoedafdelingen;
  • binnen de gemeente zijn vaak verschillende contractvormen in gebruik waardoor huurders van verschillende objecten te maken krijgen met afwijkende bepalingen.

Wat kan Metafoor voor u betekenen?

Metafoor Vastgoed en Software is expert op het gebied van gemeentelijk vastgoed. Samen met u nemen wij uw beheerportefeuille door en beschrijven de organisatie ervan. Met vastgoedcentralisatie, of in elk geval de centralisatie van de administratie, kunt u vaak aanzienlijk kostenbesparend werken. De expertise hoeft nog maar op één afdeling beschikbaar te zijn. Ook het uitbesteden van werkzaamheden zoals (een deel van) het onderhoud kan efficiënter. Vraag naar ruimte en het aanbod van alle gemeentelijke vastgoedobjecten worden dichterbij elkaar gebracht.

Waarom het gemeentelijk vastgoed laten centraliseren?

Vastgoedcentralisatie maakt onderdeel uit van de integrale aanpak van Metafoor Vastgoed. Een vastgoedbeleid kan zowel aanleiding zijn tot onderzoek naar centralisatie of een uitwerking van een centralisatie. Een inventarisatie is noodzakelijk om de centralisatie van het vastgoed goed te laten verlopen.

Vastgoedcentralisatie door Metafoor

Wilt u het gemeentelijk vastgoed van uw gemeente laten centraliseren door Metafoor? Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor meer informatie. Wij komen graag bij u langs om het één en ander toe te lichten of om u te voorzien van vastgoedadvies.

    Klik hier voor ons privacybeleid.