Vastgoedsoftware voor gemeenten

Software voor vastgoedbeheer, kaveluitgifte, snippergroenprojecten en grondexploitaties

Metafoor Vastgoed en Software en Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling slaan de handen ineen door het koppelen van onze softwarepakketten. Hiermee kunnen onze klanten van eigendombeheer tot grondexploitaties en uitgiften gebruikmaken van de aansluiting van onze pakketten, waarmee integrale werkprocessen worden ondersteund. Lees hier welke producten beschikbaar zijn. Onze software is ontwikkeld vanuit oogpunt van de gebruiker en vanuit de expertise van onze adviseurs. Gezien onze jarenlange ervaring in het vakgebied, weten we als geen andere welke tools overheden nodig hebben om processen te beheersen, rapportages te generen en risico’s te beheersen.

Metafoor Software

Eén totale software-oplossing voor al uw vastgoed- en grondzaken!

VBSonline

Gebruiksvriendelijke vastgoedsoftware die overheden ondersteunt bij het het administratief, juridisch en financieel beheer van de vastgoedportefeuille. Altijd en overal inzicht en overzicht in de exploitatie van het totale vastgoedbeheer.

SnippergroenOnline

Vastgoedsoftware die ondersteuning biedt tijdens snippergroenprojecten. Deze projecten kenmerken zich door de vele dossiers (grondpercelen), het regelmatige contact met bewoners en het tijdig opvolgen van de afgesproken acties. Om inzicht en overzicht te houden is deze unieke softwaretool ontwikkeld die ook voortgangsrapportages toont voor bijvoorbeeld het College van B&W.

KavelverkoopOnline

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke software die ondersteuning biedt bij de werkzaamheden tijdens kaveluitgifte. Het is belangrijk om alle informatie goed vast te leggen en geen acties te vergeten. Daarin helpt deze tool van kaveluitgifte tot en met afwikkeling bij de notaris.

GrexManager

Flexibele en toegankelijke vastgoedsoftware voor de opzet, actualisatie en het beheer van grondexploitaties.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

VBSonline, software voor vastgoedbeheer

Vastgoedbeheersysteem VBSonline is erg gebruiksvriendelijke software die overheden ondersteunt bij het het administratief, juridisch en financieel beheer van de vastgoedportefeuille. In VBSonline worden objecten, relaties en contracten beheerd en deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Er kan automatisch worden gefactureerd, geïndexeerd en huurovereenkomsten kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn er overzichtelijke managementrapportages, standaard rapportages en portefeuilleoverzichten op te stellen in het systeem. Alle rapportages zijn te exporteren in verschillende bestanden zoals Excel-bestanden, Word-bestanden, en PDF-bestanden. VBSonline is te koppelen aan diverse MJOP-, Financiële-, Document Management en Zaaksystemen.

Vastgoedbeheersysteem voor gemeenten, VBSonline
SnippergroenOnline, software voor snippergroenprojecten, voor gemeenten

SnippergroenOnline, sofware bij snippergroenprojecten

SnippergroenOnline is vastgoedsoftware die ondersteuning biedt tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline geeft topografisch inzicht in al het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Daarnaast is de jarenlange ervaring en kennis van onze adviseurs verwerkt in een aantal standaard stappen van een snippergroenproject. Dit zorgt voor structuur, inzicht en een goede voortgang. Wanneer onze adviseurs het snippergroenproject voor gemeenten uitvoeren, wordt standaard gebruik gemaakt van SnippergroenOnline. Uiteraard is de software ook afzonderlijk verkrijgbaar.

KavelverkoopOnline, software bij kaveluitgifte

KavelverkoopOnline is eenvoudige en gebruiksvriendelijke software die ondersteuning biedt bij de werkzaamheden tijdens kaveluitgifte. In KavelverkoopOnline worden alle uitgeefbare kavels van de gemeente geregistreerd. Van deze kavels kunnen alle kenmerken worden ingevoerd. Met vastgoedsoftware KavelverkoopOnline krijgt u per dossier eenvoudig informatie over onder andere de beschikbaarheid van kavels, de ligging en status van lopende opties en de voortgang van verkoopprocedures. Alle collega’s kunnen de status van een dossier opvragen en aanpassen. Ook kunt u alle contactmomenten die u met (potentiële) kopers heeft gehad, vastleggen. Tijdens het proces van de verkoop van een kavel kan bij iedere stap een nieuwe status worden gekozen in vastgoedsoftware KavelverkoopOnline.

Software voor kaveluitgifte, vastgoedsoftware gemeenten

GrexManager, grondexploitatiesofware

GrexManager is zeer flexibele en toegankelijke software voor de opzet, actualisatie en het beheer van grondexploitaties. Hierdoor heeft u snel een accuraat beeld van het financiële resultaat van uw grondexploitaties en exploitatieplannen. Middels diverse standaardrapportages krijgt u een accuraat beeld van het financiële (geconsolideerde) resultaat van uw grondexploitaties of haalbaarheidsonderzoeken. Dit alles vanuit een beveiligde webomgeving in combinatie met gebruik van beveiligde Excel- en databasefunctionaliteiten. Invoer wordt automatisch getoetst op correctheid en volledigheid. Uw financieel systeem kan aangehaakt worden, waardoor boekwaarden met een druk op de knop in uw exploitaties geïmporteerd worden. GrexManager wordt tevens gecombineerd met een kaartmodule, wat zorgt voor een volledig overzicht van uw projecten. De kaartmodule kan bovendien gebruikt worden om diverse meta-data te analyseren, zoals oppervlaktes en functies. Daarnaast zijn diverse bestanden te koppelen en te uploaden, zoals het bijbehorende bestemmingsplan, vergadernotities of onderliggende bestanden zoals een besteksraming. Hiermee wordt het totale project op één overzichtelijke plek samengebracht.

Eén totale sofware-oplossing voor al uw vastgoed- en grondzaken!

Metafoor Software

Ondersteuning nodig met vastgoedsoftware?

Wilt u weten hoe Metafoor Vastgoed en Software uw gemeente kan ondersteunen op het gebied van vastgoedsoftware? Klik op de verschillende buttons voor meer informatie over de verschillende types vastgoed software of neem contact met ons op.