Verjaring

Verjaring

Als iemand een stuk grond in bezit neemt dat niet van hem is maar bijvoorbeeld van de gemeente, dan kan de gemeente zijn grond terugeisen van de persoon die de grond in bezit genomen heeft. De gemeente kan niet eeuwig gebruik maken van zijn recht tot terugvordering van de grond. De Nederlandse wet geeft de eigenaar 10 of 20 jaar de tijd om zijn grond terug te eisen van de bezitter. Na het verstrijken van deze 10 of 20 jaar verliest de eigenaar het recht om het bezit van de grond terug te vorderen. Dit wordt ‘verjaring van recht’ genoemd. Na het verstrijken van deze verjaringstermijn van 10 of 20 jaar komt de grond, nadat onomstotelijk bewijzen zijn geleverd, in eigendom van degene die de grond in bezit heeft. De oorspronkelijke eigenaar verliest dan het eigendom. Er zijn 2 soorten verjaring.

Verkrijgende verjaring

Bij verkrijgende verjaring krijgt een bezitter te goeder trouw het recht op een onroerende zaak, nadat hij het 10 onafgebroken jaren in zijn bezit heeft gehad. Een bezitter is te goeder trouw als hij niet wist en niet kon weten dat hij de grond onrechtmatig in gebruik had.

Bevrijdende verjaring

Bij bevrijdende verjaring krijgt een bezitter het recht op een onroerende zaak, nadat hij het 20 jaar in bezit heeft gehad. Ook als de bezitter te kwader trouw was in deze periode en dus wist dat hij de grond onrechtmatig in gebruik had. De bezitter wordt als het ware ‘bevrijd’ van een eigenaar die de grond terug mag eisen.

Laat Metafoor u adviseren bij verjaring

Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van verjaring en we zijn op de hoogte van de huidige jurisprudentie. Onze experts kunnen uw vragen beantwoorden en advies geven bij lastige verjaringsdossiers. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.


Klik hier voor ons privacybeleid.