Verjaring gemeentegrond

Metafoor adviseert u graag!

Als iemand een stuk grond in bezit neemt dat niet van hem is maar bijvoorbeeld van de gemeente, dan kan de gemeente zijn grond terugeisen van de persoon die de grond in bezit genomen heeft. De gemeente kan niet eeuwig gebruik maken van zijn recht tot terugvordering van de grond. De Nederlandse wet geeft de eigenaar 10 of 20 jaar de tijd om zijn grond terug te eisen van de bezitter. Na het verstrijken van deze 10 of 20 jaar verliest de eigenaar het recht om het bezit van de grond terug te vorderen. Dit wordt ‘verjaring van recht’ genoemd. Na het verstrijken van deze verjaringstermijn van 10 of 20 jaar komt de grond, nadat onomstotelijk bewijzen zijn geleverd, in eigendom van degene die de grond in bezit heeft. De oorspronkelijke eigenaar verliest dan het eigendom door middel van verjaring.

Verjaringsapp

Deze module geeft een indicatie hoe groot het risico is dat de burger eigenaar is geworden van de overheidsgrond. Deze indicatie is gebaseerd op de jurisprudentie rond verjaring. Deze module kan geen vakkundig en op uw casus toegespitst juridisch advies vervangen. Aan deze module en de daarbij behorende uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De module kan niet worden gebruikt voor conflicten tussen twee particuliere eigenaren. Deze module is vrij toegankelijk en het gebruik hiervan is kosteloos. De verjaringsapp is in samenwerking gemaakt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten
Verkrijgende verjaring

Een bezitter krijgt te goeder trouw het recht op een onroerende zaak, nadat hij het 10 onafgebroken jaren in zijn bezit heeft gehad. Een bezitter is te goeder trouw als hij niet wist en niet kon weten dat hij de grond onrechtmatig in gebruik had.

Bevrijdende verjaring

Een bezitter krijgt het recht op een onroerende zaak via bevrijdende verjaring, nadat hij het 20 jaar in bezit heeft gehad. Ook als de bezitter te kwader trouw was in deze periode en dus wist dat hij de grond onrechtmatig in gebruik had. De bezitter wordt als het ware ‘bevrijd’ van een eigenaar die de grond terug mag eisen.

Jurisprudentie verjaring gemeentegrond

Laat Metafoor u adviseren

Metafoor heeft veel ervaring op dit gebied en we zijn op de hoogte van de huidige jurisprudentie rondom verjaring. Onze experts kunnen uw vragen beantwoorden en advies geven bij lastige verjaringsdossiers. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

De belangrijkste projecten

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct juridisch advies over verjaring van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Deirdre Swiers
Deirdre Swiers
Teamleider, Jurist

Specialismen:

Laat Metafoor u adviseren

Metafoor heeft veel ervaring op dit gebied en we zijn op de hoogte van de huidige jurisprudentie. Onze experts kunnen uw vragen beantwoorden en advies geven bij lastige verjaringsdossiers. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.