Gemeentelijk Vastgoed op orde | Metafoor Vastgoed en Software

Gemeentelijk vastgoed op orde

Metafoor Vastgoed heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd bij de aanpak en het professionaliseren van het vastgoedbeheer bij gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen die geen zicht hebben op de totale omvang van de vastgoedportefeuille lopen inkomsten mis en zijn nodeloos veel tijd kwijt aan onderhoud, beheer en administratieve werkzaamheden. Uw gemeentelijk vastgoed op orde? Metafoor ondersteunt u hier graag bij.

De laatste jaren zie je steeds meer gemeenten en waterschappen die stappen willen zetten in het professionaliseren van het vastgoedbeheer. De belangrijkste vraag: is waar sta ik? En welke stappen moet ik zetten om te komen tot het op orde brengen van het vastgoed? De Vastgoedladder van Metafoor biedt de oplossing. In 4 overzichtelijke stappen kan een gemeente de regie van vastgoedbeheer volledig in handen krijgen.

Gemeentelijk vastgoed op orde met de Vastgoedladder

Onderstaand vindt u de vastgoedladder van Metafoor Vastgoed en Software. Deze vastgoedladder biedt een helder stappenplan om de vastgoedportefeuille van uw gemeente op orde te krijgen. Onder de afbeelding wordt de vastgoedladder toegelicht.

Vastgoedladder

Vraag de Vastgoedladder gratis aan op posterformaat via het formulier onderaan deze pagina.

Stap 1 Inventariseren gemeentelijk vastgoed

Metafoor inventariseert de belangrijkste gegevens en documenten over de eigendommen, de gebruikers en de overeenkomsten in de bestaande situatie. Niet alleen de gebouwen maar ook grond in (erf)pacht en verhuurd openbaar gebied worden onder de loep genomen. Daarnaast wordt er gekeken op welke wijze taken, verantwoordelijkheden en  rollen in de praktijk zijn georganiseerd.

Stap 2 Analyseren maatschappelijk vastgoed

In deze stap worden de uitkomsten van de inventarisatie geanalyseerd. Het analyseren van de (kwaliteit van de) gegevens is nodig om vast te stellen wat er nog ontbreekt om te komen tot een compleet overzicht. Op basis van dit overzicht kan de waarde en de samenstelling van de vastgoedportefeuille bepaald worden. Deze stap is een controle om het vastgoedbeheer te toetsen aan bestaand beleid, maar ook van de financiële processen.

“De belangrijkste vraag: is waar sta ik? En welke stappen moet ik zetten om te komen tot het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed?”

Stap 3 Optimaliseren gemeentelijk vastgoed

In deze stap worden alle beschikbare gegevens verwerkt. Hieronder valt ook het alsnog uitvoeren van achterstallige huurverhogingen, het afsluiten van huurovereenkomsten en het corrigeren van kadastrale gegevens. Daarnaast wordt er een vastgoedbeleid opgesteld. Bij het opstellen van het vastgoedbeleid worden zowel de spelregels rondom vastgoedbeheer als de uitgangspunten van de organisatie meegenomen.

Stap 4 Resultaat = maatschappelijk vastgoed op orde

In deze stap wordt het opzetten van een organisatie voor professioneel vastgoedbeheer afgerond. Het resultaat is een vastgoedorganisatie die haar werk efficiënt en effectief uitvoert met praktische instrumenten op grond van vastgoedbeleid. Mede dankzij volledig en toegankelijk gegevensbeheer/contractbeheer kunnen er strategische rapportages gemaakt worden, bijvoorbeeld met VBSonline. Er kan nu ook (jaarlijks) een Meerjaren Perspectief Vastgoed opgesteld worden en bijgehouden worden.

Gemeentelijk vastgoed op orde met Metafoor

Wilt u weten op welke trede u staat? Heeft uw organisatie het gemeentelijk vastgoed op orde? Maak vrijblijvend een afspraak voor vastgoedadvies of vraag direct De Vastgoedladder in posterformaat aan door onderstaand formulier in te vullen.

Naast het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed aan de hand van de vier stappen van onze vastgoedladder, kunnen wij veel meer voor u betekenen op dit gebied. Wij kunnen bijvoorbeeld een Quickscan WMO of een Quickscan Vastgoed voor uw gemeente uitvoeren. Ook helpen wij uw gemeente graag bij het centraliseren van het gemeentelijk vastgoed of bij het beheren van het vastgoed in vastgoed beheer systeem VBSonline met onze service Metafoor Backoffice. Daarnaast kunnen wij u helpen aan een compleet digitaal vastgoedarchief.

Aanvraag Vastgoedladder op posterformaat

    Klik hier voor ons privacybeleid.

    Succesverhalen