Grondzaken

Grondzaken

Organisaties en overheden zijn voortdurend bezig met grondzaken, zoals snippergroen, snipperblauw en kaveluitgifte. Metafoor Vastgoed en Software is een landelijk opererend  advies- en detacheringsbureau op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies kunnen bij ons terecht voor advies met betrekking tot grondzaken.

Snippergroen

Onrechtmatig gebruik van gemeentegrond kan zorgen voor grote problemen. De aanpak van in gebruik genomen snippergroen is één van de expertises van Metafoor Vastgoed en Software. Wij stellen een helder snippergroenbeleid voor u op waarbij wij werken met goede standaarden. Hiermee brengen wij structuur aan in onduidelijke eigendomssituaties.

Snipperblauw

Naast snippergroen kan ook het oneigenlijk gebruik van snipperblauw problemen opleveren binnen gemeenten. Onder snipperblauw verstaan wij het gebruik van water in eigendom van gemeenten, zoals bijvoorbeeld: woonboten, havens, ligplaatsen, steigers en terrasboten. Metafoor Vastgoed en Software helpt uw gemeente graag bij het in kaart brengen van snipperblauwpercelen die oneigenlijk in gebruik zijn genomen, het actief aanbieden of terugnemen van deze percelen.

Kaveluitgifte

Iedere gemeente heeft te maken met de uitgifte van gronden, of het nu om woningbouwkavels of bedrijfskavels gaat. Het proces van de uitgifte van kavels kost veel tijd en behoeft nauwkeurigheid en deskundigheid. Metafoor Vastgoed en Software beschikt over ervaren professionals die bij gemeenten ingezet kunnen worden om ondersteuning te bieden bij dit proces.

Kabels en leidingen

Bij de verkoop van gemeentegrond aan particulieren, bijvoorbeeld bij snippergroen of bij de verkoop van kavels, kan het voorkomen dat er kabels, leidingen of netten in de grond aanwezig zijn. Wanneer deze grond verkocht wordt, moet rekening worden gehouden met alle voorzieningen die in de grond aanwezig zijn. Metafoor heeft veel ervaring met uitgifte van gronden waarin kabels en leidingen aanwezig zijn.