Snippergroen

Snippergroen

De kleinste stukjes gemeentegrond kunnen zorgen voor de grootste uitdagingen. De laatste jaren worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Burgers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan hun perceel, zonder toestemming in gebruik en richten het in alsof het privé grond betreft. Het onrechtmatig gebruik van openbaar groen door burgers, ook wel snippergroen, kan problemen met zich mee brengen, namelijk:

  • Het onderhoud en de herinrichting van de gemeentelijke groenvoorzieningen wordt bemoeilijkt;
  • De stedenbouwkundige eenheid kan in gevaar komen;
  • Het ontbreken van een gestructureerde aanpak leidt tot rechtsongelijkheid;
  • Percelen kunnen verloren gaan door verjaring;
  • Onduidelijkheid over eigendomssituaties.

Actief aanbieden van snippergroen

Actief aanbieden van snippergroen betekent het aanbieden van grond, grenzend aan de tuin van een woning, welke niet in gebruik is, maar ook geen functie heeft. Het onderhoud van deze groenstroken is arbeidsintensief en brengen onnodige kosten met zich mee. Gelijktijdig met de aanpak van onrechtmatig grondgebruik kan het actief aanbieden van snippergroen eenvoudig meegenomen worden.

“Restgroenpercelen, ook wel snippergroen genoemd, zijn over het algemeen van geringe afmeting en van geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte. Ze maken vaak geen deel (meer) uit van de hoofdgroenstructuur.”

Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Een professioneel beheer van uw eigendommen vergt een zakelijke aanpak en brengt voordelen met zich mee.

Snippergroen op orde?

Metafoor Vastgoed en Software heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd bij de aanpak van in gebruik genomen snippergroen. Door het volgen van een gedegen stappenplan, het opstellen van helder beleid en het werken met goede standaarden, brengen wij structuur in onduidelijke eigendomssituaties. Door het verkopen, verhuren, verpachten of terugnemen van groenstroken brengen wij de eigendomssituatie weer op orde. Indien gewenst, kan het stappenplan vooraf worden ingevoerd in een “quick scan” waarmee u snel inzicht krijgt in de mogelijkheden binnen uw gemeente.

Bereken uw voordeel met de Snippergroen Rekenmodule

De Snippergroen Rekenmodule toont u gelijk wat uw gemeentelijk groen u kan opleveren na verkoop of verhuur! Bereken uw voordeel!

Snippergroen Rekenmodule

Bereken uw directe inkomsten in 3 stappen
Aantal huishoudens
Percentage huishoudens oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Gemiddelde oppervlakte grondgebruik per huishouden
Verkoop

Totale opbrengst uit verkoop en verhuur snippergroen

€ 182.373,75

Resultaat na aanbieden snippergroen

Het resultaat van onze aanpak is een helder beleid en een goed overzicht van het gebruik van gemeentegrond. Naast het verschaffen van inzicht brengt dit traject ook financiële voordelen met zich mee. Door verkoop en verhuur worden zowel incidentele als structurele opbrengsten gerealiseerd. Door een actief snippergroen beleid wordt bespaard op onderhoudskosten van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie in de toekomst niet langer geconfronteerd met kostbare en tijdrovende werkzaamheden in geval van ongewenste ingebruikname van openbaar groen. Bovendien wordt uw gemeente niet belemmerd bij mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Metafoor Vastgoed en Software heeft daarnaast ook een web-applicatie ontwikkeld die ondersteuning biedt bij snippergroenprojecten, SnippergroenOnline. Indien u beleidsadvies nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.