Snippergroen

Metafoor adviseert u graag!

De kleinste stukjes snippergroen kunnen zorgen voor de grootste uitdagingen. Snippergroenpercelen zijn over het algemeen van geringe afmeting en maken niet altijd (meer) deel uit van de hoofdgroenstructuur. De laatste jaren worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.


Burgers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan hun perceel, zonder toestemming in gebruik en richten het in alsof het privé grond betreft. In elke gemeente komt dit voor maar waar dit precies is en om hoeveel oneigenlijk gebruik het gaat, is vaak niet bekend.

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten
Snippergroen op orde brengen binnen gemeenten
Veel gemeenten hebben besloten om het snippergroen op orde te brengen. Metafoor Vastgoed en Software is al jarenlang de specialist op het gebied van snippergroen. Bij veel gemeenten in Nederland hebben wij succesvol bijgedragen aan het inzichtelijk maken van oneigenlijk grondgebruik, ondersteuning verleend bij de uitvoerings- of handhavingsfase en juridisch advies verstrekt bij verjaringskwesties. Aanleidingen voor een snippergroenproject kunnen zijn:
Metafoor heeft al
0

unieke gemeenten ondersteuning geboden bij snippergroen

0

snippergroendossiers behandeld

0

snippergroenprojecten uitgevoerd

Inventarisatie snippergroen
Metafoor kan voor u een inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik doen om gebruik van gemeentegrond in beeld te brengen. Deze inventarisatie zal uitgevoerd worden op basis van kaartmateriaal, luchtfoto’s, adressenlijsten etc.

Vaak maken burgers onrechtmatig gebruik van gemeentegrond, zonder dat ze zich hier bewust van zijn. Het gaat dan meestal om een uitbreiding van een tuin, zoals verlenging van de achtertuin of een vergroting aan de zijgevel. Ook wordt gemeentegrond vaak gebruikt voor bouwwerken, zoals garages of bergingen. Naar aanleiding van onze inventarisatie kunnen gemeenten beslissen of ze de onrechtmatig in gebruik genomen grond in oorspronkelijke staat willen laten herstellen, of willen verhuren of verkopen.

Plan van aanpak snippergroenproject

Ons plan van aanpak om het snippergroen binnen gemeenten op orde te brengen ziet er als volgt uit

Stap 1

Voorbereiding en kennismaking: gezamenlijke visie en ambitie

Stap 2

Communicatie

Stap 3

Projectmatig kerngerichte aanpak

Stap 4

Dossiervorming in SnippergroenOnline

Stap 5

Bepalen vervolgtraject (perspectief bepalen)

Stap 6

Advies en uitvoering

Stap 7

Rapportage en vastlegging

Snippergroen kopen
Naar aanleiding van de inventarisatie van snippergroen, beoordeelt de gemeente welke stukken snippergroen in aanmerking komen voor verkoop. De gemeente kijkt dan naar zaken als (verkeers)veiligheid, de groenstructuur, kadastrale grenzen, de aanwezigheid van leidingen en/of kabels en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De grondprijs en dus de kosten van een stuk gemeentegrond verschillen per gemeente.
Snippergroen huren
Bij het beoordelen van de stukken gemeentegrond die in gebruik zijn genomen, bestaat er voor gemeenten ook de mogelijkheid om delen grond te verhuren. Ook hiervoor verschillen de kosten per gemeente.
Snippergroen ontruimen
Indien de in gebruik genomen grond niet verkocht of verhuurd kan worden aangezien er sprake is van aanwezigheid van kabels/leidingen of toekomstige ontwikkelingen, zijn gemeenten genoodzaakt burgers te vragen de grond te ontruimen.
Prijzen snippergroen
Bent u benieuwd naar de prijzen die buurgemeenten rekenen voor de verkoop en/of verhuur van snippergroenpercelen? Raadpleeg dan onze nieuwste tool, GrondprijzenkaartOnline. Binnen deze tool maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen verschillende gemeenten.
Verjaring
Als iemand een stuk gemeentegrond in bezit heeft genomen, kan de gemeente haar grond terugeisen. De gemeente kan niet eeuwig gebruik maken van zijn recht tot terugvordering van de grond. De Nederlandse wet geeft de eigenaar 10 of 20 jaar de tijd om zijn grond terug te eisen van de bezitter. Na het verstrijken van deze verjaringstermijn komt de grond, nadat onomstotelijke bewijzen zijn geleverd, in eigendom van degene die de grond in bezit heeft. De gemeente verliest dan haar eigendom. Lees hier meer over verjaring en de verschillende soorten verjaring.

Software voor snippergroen

Om de uitvoering van snippergroenprojecten bij gemeenten te vergemakkelijken heeft Metafoor Vastgoed en Software een systeem ontwikkeld. De software-afdeling van Metafoor, die ook het Vastgoedbeheersysteem heeft ontwikkeld, is samen met de snippergroenspecialisten om tafel gegaan. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke webapplicatie die positief bijdraagt aan de werkzaamheden tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline is uiteraard ook afzonderlijk aan te schaffen door gemeenten die geen gebruik maken van de ondersteuning van onze adviseurs.
Al uw gemeentelijk vastgoed samengebracht in één digitaal vastgoed archief

Er zijn veel voordelen aan de uitvoering van een snippergroenproject verbonden. Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. 5 tot 10% van de burgers uit een gemiddelde gemeente heeft grond in gebruik. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. 

Het is van belang om juist voor de 90% van de burgers die geen grond in gebruik heeft, gelijkheid te creëren. Metafoor Vastgoed en Software heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd bij de aanpak van in gebruik genomen snippergroen. Door het volgen van een gedegen stappenplan, het opstellen van helder beleid en het werken met goede standaarden, brengen wij structuur in onduidelijke eigendomssituaties. 

Door het verkopen, verhuren, verpachten of terugnemen van groenstroken brengen wij de eigendomssituatie weer op orde. Bovendien wordt uw gemeente niet belemmerd bij mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ook gaat er een financieel voordeel gepaard met het op orde brengen van snippergroen binnen gemeenten. Door verkoop en verhuur worden zowel incidentele als structurele opbrengsten gerealiseerd. 

Door een actief snippergroen beleid wordt bespaard op onderhoudskosten van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie in de toekomst niet langer geconfronteerd met kostbare en tijdrovende werkzaamheden in geval van ongewenste ingebruikname van openbaar groen. 

Bent u benieuwd wat een dergelijk project op zou leveren voor uw gemeente? Vul dan hieronder de Snippergroen Rekenmodule in. Bereken uw voordeel! Wilt u als gemeente uw snippergroen op orde brengen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie via het formulier onderaan deze pagina. Wij komen graag bij u langs om onze vastgoedsoftware aan u te presenteren. Ook bij andere grondzaken gerelateerde vragen helpen wij u graag.

Bereken het voordeel voor uw gemeente!

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct grondzakenadvies van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Daniël den Besten, Vastgoedadviseur
Daniël den Besten
Vastgoedadviseur

Specialismen:

Rianne de Vries, Vastgoedadviseur, Teamleider
Rianne de Vries
Vastgoedadviseur, Teamleider

Specialismen:

Contact opnemen