Snippergroen door Metafoor Vastgoed en Software

Snippergroen

De kleinste stukjes snippergroen kunnen zorgen voor de grootste uitdagingen. Snippergroenpercelen zijn over het algemeen van geringe afmeting en maken niet altijd (meer) deel uit van de hoofdgroenstructuur. De laatste jaren worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

Burgers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan hun perceel, zonder toestemming in gebruik en richten het in alsof het privé grond betreft. In elke gemeente komt dit voor maar waar dit precies is en om hoeveel oneigenlijk gebruik het gaat, is vaak niet bekend.

Snippergroen op orde brengen binnen gemeenten

Veel gemeenten hebben besloten om het snippergroen op orde te brengen. Metafoor Vastgoed en Software is al jarenlang de specialist op het gebied van snippergroen. Bij veel gemeenten in Nederland hebben wij succesvol bijgedragen aan het inzichtelijk maken van oneigenlijk grondgebruik, ondersteuning verleend bij de uitvoerings- of handhavingsfase en juridisch advies verstrekt bij verjaringskwesties. Aanleidingen voor een snippergroenproject kunnen zijn:

Metafoor heeft al:

0

unieke gemeenten ondersteuning geboden bij snippergroen

0

snippergroendossiers behandeld

0

snippergroenprojecten uitgevoerd

Wilt u de hulp van Metafoor inschakelen voor het orde brengen van het snippergroen binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Inventarisatie snippergroen

Metafoor kan voor u een inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik doen om gebruik van gemeentegrond in beeld te brengen. Deze inventarisatie zal uitgevoerd worden op basis van kaartmateriaal, luchtfoto’s, adressenlijsten etc.

Vaak maken burgers onrechtmatig gebruik van gemeentegrond, zonder dat ze zich hier bewust van zijn. Het gaat dan meestal om een uitbreiding van een tuin, zoals verlenging van de achtertuin of een vergroting aan de zijgevel. Ook wordt gemeentegrond vaak gebruikt voor bouwwerken, zoals garages of bergingen. Naar aanleiding van onze inventarisatie kunnen gemeenten beslissen of ze de onrechtmatig in gebruik genomen grond in oorspronkelijke staat willen laten herstellen, of willen verhuren of verkopen.

Plan van aanpak snippergroenproject

Ons plan van aanpak om het snippergroen binnen gemeenten op orde te brengen ziet er als volgt uit

1. Voorbereiding en kennismaking: gezamenlijke visie en ambitie
2. Communicatie
3. Projectmatig kerngerichte aanpak
4. Dossiervorming in SnippergroenOnline
5. Bepalen vervolgtraject (perspectief bepalen)
6. Advies en uitvoering
7. Rapportage en vastlegging

Klik hier voor ons uitgebreide stappenplan.

Snippergroen kopen

Naar aanleiding van de inventarisatie van snippergroen, beoordeelt de gemeente welke stukken snippergroen in aanmerking komen voor verkoop. De gemeente kijkt dan naar zaken als (verkeers)veiligheid, de groenstructuur, kadastrale grenzen, de aanwezigheid van leidingen en/of kabels en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De grondprijs en dus de kosten van een stuk gemeentegrond verschillen per gemeente.

Snippergroen huren

Bij het beoordelen van de stukken gemeentegrond die in gebruik zijn genomen, bestaat er voor gemeenten ook de mogelijkheid om delen grond te verhuren. Ook hiervoor verschillen de kosten per gemeente.

Snippergroen ontruimen

Indien de in gebruik genomen grond niet verkocht of verhuurd kan worden aangezien er sprake is van aanwezigheid van kabels/leidingen of toekomstige ontwikkelingen, zijn gemeenten genoodzaakt burgers te vragen de grond te ontruimen.

Prijzen snippergroen

Bent u benieuwd naar de prijzen die buurgemeenten rekenen voor de verkoop en/of verhuur van snippergroenpercelen? Raadpleeg dan onze nieuwste tool, GrondprijzenkaartOnline. Binnen deze tool maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen verschillende gemeenten.

Verjaring

Als iemand een stuk gemeentegrond in bezit heeft genomen, kan de gemeente haar grond terugeisen. De gemeente kan niet eeuwig gebruik maken van zijn recht tot terugvordering van de grond. De Nederlandse wet geeft de eigenaar 10 of 20 jaar de tijd om zijn grond terug te eisen van de bezitter. Na het verstrijken van deze verjaringstermijn komt de grond, nadat onomstotelijke bewijzen zijn geleverd, in eigendom van degene die de grond in bezit heeft. De gemeente verliest dan haar eigendom. Lees hier meer over verjaring en de verschillende soorten verjaring.

Software voor snippergroen

Om de uitvoering van snippergroenprojecten bij gemeenten te vergemakkelijken heeft Metafoor Vastgoed en Software een systeem ontwikkeld. De software-afdeling van Metafoor, die ook het Vastgoedbeheersysteem heeft ontwikkeld, is samen met de snippergroenspecialisten om tafel gegaan. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-applicatie die positief bijdraagt aan de werkzaamheden tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline is uiteraard ook afzonderlijk aan te schaffen door gemeenten die geen gebruik maken van de ondersteuning van onze adviseurs. 

SnippergroenOnline in twee modules 

SnippergroenOnline kent twee modules. De eerste module, SnippergroenInBeeld, geeft u volledig topografisch inzicht in al het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, ook wel bekend als snippergroen of restgroen. Met SnippergroenInUitvoering gaan we nog een stapje verder. De jarenlange ervaring en kennis van onze adviseurs op snippergroenprojecten hebben wij namelijk verwerkt in een aantal standaard stappen die altijd voor komen tijdens de uitvoeringsfase. Deze stappen hebben wij vastgelegd in onze web-applicatie, zodat alle projectmedewerkers op de meest efficiënte en effectieve wijze samenwerken aan de dossiers. Dit zorgt voor structuur, inzicht en een goede voortgang. Wij weten als geen ander dat dit de ingrediënten zijn voor een succesvol project. 

SnippergroenInBeeld 
Met SnippergroenInBeeld krijgt u per dossier eenvoudig informatie over onder andere de gebruiker van de grond, de eigenaar, de oppervlakte, de ligging, het soort gebruik, de rechtmatigheid van het gebruik en een situatieschets. Daarnaast heeft u uiteraard ook inzicht in de totale omvang van het project. In een handomdraai heeft u alle relevante informatie in één overzicht. Met deze informatie kan het management en de politiek strategische beslissingen nemen over de te nemen vervolgstappen. Een gemeente die zelf al een snippergroen inventarisatie heeft uitgevoerd kan de informatie laten importeren en door middel van een abonnement gebruik maken van SnippergroenInBeeld. 

SnippergroenInUitvoering 
De tweede module is SnippergroenInUitvoering. Met SnippergroenInUitvoering kunt u, naast de functies uit SnippergroenInBeeld, ook:

Om de uitvoering van snippergroenprojecten bij gemeenten te vergemakkelijken heeft Metafoor Vastgoed en Software een systeem ontwikkeld. De software-afdeling van Metafoor, die ook het Vastgoedbeheersysteem heeft ontwikkeld, is samen met de snippergroenspecialisten om tafel gegaan. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-applicatie die positief bijdraagt aan de werkzaamheden tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline is uiteraard ook afzonderlijk aan te schaffen door gemeenten die geen gebruik maken van de ondersteuning van onze adviseurs. SnippergroenOnline in twee modules SnippergroenOnline kent twee modules. De eerste module, SnippergroenInBeeld, geeft u volledig topografisch inzicht in al het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, ook wel bekend als snippergroen of restgroen. Met SnippergroenInUitvoering gaan we nog een stapje verder. De jarenlange ervaring en kennis van onze adviseurs op snippergroenprojecten hebben wij namelijk verwerkt in een aantal standaard stappen die altijd voor komen tijdens de uitvoeringsfase. Deze stappen hebben wij vastgelegd in onze web-applicatie, zodat alle projectmedewerkers op de meest efficiënte en effectieve wijze samenwerken aan de dossiers. Dit zorgt voor structuur, inzicht en een goede voortgang. Wij weten als geen ander dat dit de ingrediënten zijn voor een succesvol project. SnippergroenInBeeld Met SnippergroenInBeeld krijgt u per dossier eenvoudig informatie over onder andere de gebruiker van de grond, de eigenaar, de oppervlakte, de ligging, het soort gebruik, de rechtmatigheid van het gebruik en een situatieschets. Daarnaast heeft u uiteraard ook inzicht in de totale omvang van het project. In een handomdraai heeft u alle relevante informatie in één overzicht. Met deze informatie kan het management en de politiek strategische beslissingen nemen over de te nemen vervolgstappen. Een gemeente die zelf al een snippergroen inventarisatie heeft uitgevoerd kan de informatie laten importeren en door middel van een abonnement gebruik maken van SnippergroenInBeeld.
SnippergroenInUitvoering De tweede module is SnippergroenInUitvoering. Met SnippergroenInUitvoering kunt u, naast de functies uit SnippergroenInBeeld, ook:

Resultaat snippergroenproject

Er zijn veel voordelen aan de uitvoering van een snippergroenproject verbonden. Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. 5 tot 10% van de burgers uit een gemiddelde gemeente heeft grond in gebruik. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Het is van belang om juist voor de 90% van de burgers die geen grond in gebruik heeft, gelijkheid te creëren. Metafoor Vastgoed en Software heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd bij de aanpak van in gebruik genomen snippergroen. Door het volgen van een gedegen stappenplan, het opstellen van helder beleid en het werken met goede standaarden, brengen wij structuur in onduidelijke eigendomssituaties. Door het verkopen, verhuren, verpachten of terugnemen van groenstroken brengen wij de eigendomssituatie weer op orde. Bovendien wordt uw gemeente niet belemmerd bij mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ook gaat er een financieel voordeel gepaard met het op orde brengen van snippergroen binnen gemeenten. Door verkoop en verhuur worden zowel incidentele als structurele opbrengsten gerealiseerd. Door een actief snippergroen beleid wordt bespaard op onderhoudskosten van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie in de toekomst niet langer geconfronteerd met kostbare en tijdrovende werkzaamheden in geval van ongewenste ingebruikname van openbaar groen. Bent u benieuwd wat een dergelijk project op zou leveren voor uw gemeente? Vul dan hieronder de Snippergroen Rekenmodule in. Bereken uw voordeel! Wilt u als gemeente uw snippergroen op orde brengen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie via het formulier onderaan deze pagina. Wij komen graag bij u langs om onze vastgoedsoftware aan u te presenteren. Ook bij andere grondzaken gerelateerde vragen helpen wij u graag.

Bereken het voordeel voor uw gemeente!

Contact opnemen

  Klik hier voor ons privacybeleid.

  Succesverhalen

  Onze snippergroen medewerkers

  Daniël den Besten
  Denise van der Veer

  Naast deze medewerkers zijn er nog veel meer adviseurs van Metafoor Vastgoed en Software gespecialiseerd in snippergroenprojecten. Klik hier voor al onze adviseurs.