Vastgoedadvies

Vastgoedadvies

Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies beschikken vaak over een aanzienlijke vastgoedportefeuille. Daarom kunnen organisaties als deze wel wat ondersteuning gebruiken bij het beheer van vastgoed. Metafoor Vastgoed en Software is expert op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden kunnen bij ons terecht voor vastgoedadvies. Wij bieden onder andere ondersteuning aan bij vastgoedcentralisatie, huurprijs indexering, verkoop van gemeentelijk vastgoed en inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik. Daarnaast helpen wij bij het op orde brengen van vastgoed met behulp van onze Vastgoedladder.

Vastgoedcentralisatie

Omdat gemeenten meestal in het bezit zijn van veel vastgoed, beheren zij vaak meerdere vastgoedportefeuilles. Hierdoor worden vastgoedtaken vaak op verschillende afdelingen en op verschillende manieren uitgevoerd. Door het vastgoed te centraliseren hoeft de expertise nog maar op één afdeling beschikbaar te zijn, waardoor er tijd en geld wordt bespaard. Maak nu gebruik van het vastgoedadvies van Metafoor en profiteer van de voordelen.

Metafoor Backoffice

Het administratief beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille kost vaak veel tijd en inspanning. Met Metafoor Backoffice nemen onze medewerkers het beheer volledig voor u uit handen. Zo is uw vastgoedbeheer altijd op orde, zonder dat u er zelf naar om hoeft te kijken.

Huurprijs indexering

Wanneer er een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract, mag de verhuurder de prijs jaarlijks verhogen. Dit mag ook met terugwerkende kracht voor de vijf voorliggende jaren. Metafoor Vastgoed en Software ondersteunt u graag met vastgoedadvies bij huurprijs indexeringen.

Aan- en verkoop van gemeentelijk vastgoed

Het aankopen en verkopen van gemeentelijk vastgoed is een lastig proces waarbij enig vastgoedadvies en ondersteuning vaak welkom is. Metafoor Vastgoed en Software zorgt graag voor procesbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij onderhandelingen, contractvorming, taxaties en aanbestedingen.

Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik

Veel burgers nemen bewust of onbewust gemeentegrond in gebruik zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Gemeenten weten vaak niet hoeveel oneigenlijk grondgebruik er is, en waar dit precies gebeurt. Metafoor helpt uw gemeente graag met haar vastgoedadvies en bij het inventariseren van onrechtmatig grondgebruik.

Quickscan Vastgoed

Met onze vastgoedscan krijg u inzicht in de stand van zaken van uw gemeentelijke vastgoedorganisatie. De ogen van Metafoor die een blik werpen op uw organisatie zien de mogelijke opbrengsten en kostenbesparingen sneller en geven bruikbaar vastgoedadvies. Een QuickScan van het gemeentelijk vastgoed bestaat onder andere uit interviews en dossieronderzoek.

Digitaal vastgoedarchief

Veel vastgoedorganisaties binnen Nederlandse gemeenten hebben onvoldoende overzicht in beheer van eigendommen. Er is geen adequaat inzicht in de vastgoedportefeuille en de prestatie daarvan. Onderdeel van het inzicht in de vastgoedportefeuille is de bijbehorende vastgoedinformatie. Jarenlang wordt het fysieke vastgoedarchief uitgebreid met informatie over (gemeentelijke) vastgoedeigendommen. Deze informatie verdwijnt in het gemeentearchief of de div-afdeling. Deze informatie is waardevol en moet voor medewerkers van de afdeling vastgoed eenvoudig te bereiken zijn. Metafoor zorgt ervoor dat de waardevolle vastgoedinformatie voor altijd bereikbaar blijft door middel van een digitaal vastgoedarchief.

Vastgoedladder

De Vastgoedladder van Metafoor bestaat uit 4 overzichtelijke stappen. Deze stappen helpen overheden bij het op orde brengen van het vastgoedbeheer. Tijdens stap 1 wordt het gemeentelijk vastgoed geïnventariseerd, in stap 2 wordt het vastgoed geanalyseerd, in stap 3 is het tijd om het vastgoed te optimaliseren en in stap 4 wordt het proces afgerond. Het resultaat na het volgen van de stappen uit de Vastgoedladder is een vastgoedorganisatie die haar werk effectief en efficiënt uitvoert, dankzij het vastgoedadvies van Metafoor.

Kostprijsdekkende huur

Om de kostprijsdekkende huur te kunnen berekenen beschikt Metafoor Vastgoed en Software over een eigen rekenmodel. Om een nauwkeurige berekening uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de juiste kengetallen en parameters in te vullen in het rekenmodel. Echter, het gebruik van kengetallen en parameters geeft vaak stof tot discussie. Metafoor Vastgoed en Software geeft vastgoedadvies door te adviseren bij de invulling van het rekenmodel en kan onder andere fungeren als klankbord of ervoor zorgen dat u een juiste berekening uitvoert.