Vastgoedadvies

Vastgoedadvies

Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies beschikken vaak over een aanzienlijke vastgoedportefeuille. Daarom kunnen organisaties als deze wel wat ondersteuning gebruiken bij het beheer van vastgoed. Metafoor Vastgoed en Software is expert op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden kunnen bij ons terecht voor vastgoedadvies. Wij bieden onder andere ondersteuning aan bij vastgoedcentralisatie, huurprijs indexering, verkoop van gemeentelijk vastgoed en inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik. Daarnaast helpen wij bij het op orde brengen van vastgoed met behulp van onze Vastgoedladder.

Vastgoedadvies bij het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed

De laatste jaren zie je steeds meer gemeenten en waterschappen die stappen willen zetten in het professionaliseren van het vastgoedbeheer. De belangrijkste vraag: is waar sta ik? En welke stappen moet ik zetten om te komen tot het op orde brengen van het vastgoed? De Vastgoedladder van Metafoor biedt de oplossing. In 4 overzichtelijke stappen kan een gemeente de regie van vastgoedbeheer volledig in handen krijgen.


Vastgoedadvies aan de hand van een Quickscan WMO

Sinds 1 juli 2014 moeten overheden zich aan verschillende gedragsregels houden wanneer zij concurreren met bedrijven om concurrentievervalsing te voorkomen. Zij moeten zich houden aan gedragsregels van de Wet Markt en overheid (WMO). Dit betekent dat voor gemeentelijk vastgoed een minimaal kostprijsdekkende huur doorberekend dient te worden.

Meer over Quickscan WMO


Vastgoedadvies aan de hand van een Quickscan Vastgoed

Met onze vastgoedscan krijg u inzicht in de stand van zaken van uw gemeentelijke vastgoedorganisatie. De ogen van Metafoor die een blik werpen op uw organisatie zien de mogelijke opbrengsten en kostenbesparingen sneller en geven bruikbaar vastgoedadvies. Een QuickScan van het gemeentelijk vastgoed bestaat onder andere uit interviews en dossieronderzoek.

Meer over Quickscan Vastgoed


Laat uw vastgoed beheren door de backoffice van Metafoor

Het administratief beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille kost vaak veel tijd en inspanning. Met Metafoor Backoffice nemen onze medewerkers het beheer volledig voor u uit handen. Zo is uw vastgoedbeheer altijd op orde, zonder dat u er zelf naar om hoeft te kijken.

Meer over Metafoor Backoffice


Vastgoedadvies bij het centraliseren van het gemeentelijk vastgoed

Omdat gemeenten meestal in het bezit zijn van veel vastgoed, beheren zij vaak meerdere vastgoedportefeuilles. Hierdoor worden vastgoedtaken vaak op verschillende afdelingen en op verschillende manieren uitgevoerd. Door het vastgoed te centraliseren hoeft de expertise nog maar op één afdeling beschikbaar te zijn, waardoor er tijd en geld wordt bespaard. Maak nu gebruik van het vastgoedadvies van Metafoor en profiteer van de voordelen.

Meer over centraliseren gemeentelijk vastgoed


Al uw gemeentelijk vastgoed samengebracht in één digitaal vastgoedarchief

Veel vastgoedorganisaties binnen Nederlandse gemeenten hebben onvoldoende overzicht in beheer van eigendommen. Er is geen adequaat inzicht in de vastgoedportefeuille en de prestatie daarvan. Onderdeel van het inzicht in de vastgoedportefeuille is de bijbehorende vastgoedinformatie. Jarenlang wordt het fysieke vastgoedarchief uitgebreid met informatie over (gemeentelijke) vastgoedeigendommen. Deze informatie verdwijnt in het gemeentearchief of de div-afdeling. Deze informatie is waardevol en moet voor medewerkers van de afdeling vastgoed eenvoudig te bereiken zijn. Metafoor zorgt ervoor dat de waardevolle vastgoedinformatie voor altijd bereikbaar blijft door middel van een digitaal vastgoedarchief.

Meer over digitalisering vastgoedarchief.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Veel gemeenten zijn gestart met de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, omdat de overheid ambitieuze doelen heeft gesteld. Volgend jaar moet Nederland namelijk 16% duurzame energie opwekken en vergeleken met het jaar 1990 20% minder CO2 uitstoten en 20% minder energie verbruiken. Gemeenten moeten daarom jaarlijks 1,5% energie besparen. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van uw gemeentelijke routekaart en het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Vastgoedadvies bij het opstellen van vastgoedbeleid

Omdat gemeenten over het algemeen een aanzienlijke vastgoedportefeuille beheren en beheerafdelingen vaak op verschillende wijzen omgaan met dit vastgoed, is het van belang om een beleid op te stellen. Bij het opstellen van een vastgoedbeleid dient de Wet Markt en Overheid in acht genomen te worden. Metafoor Vastgoed en Software heeft al bij verschillende gemeenten een vastgoedbeleid opgesteld. Naar aanleiding van het vastgoedbeleid kan duidelijk worden dat het gewenst is om bepaald vastgoed te verkopen. Ook kan er naar voren komen dat het vastgoed gecentraliseerd dient te worden.

Vastgoedadvies bij het opstellen van accommodatiebeleid

Bij het zo doelmatig mogelijk huisvesten van al uw activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn en sport kan een accommodatiebeleid ondersteuning bieden. Door het vastleggen van een accommodatiebeleid kan er sneller en efficiënter gewerkt worden door de organisatie. In het beleid komt aan bod welke accommodaties de gemeente bezit en waar deze accommodaties voor worden gebruikt. Ook wordt de geschiktheid van het gebruik van de accommodaties hierin opgenomen. Daarnaast bestaat het beleid uit de eventuele behoefte aan meer accommodaties en mogelijke wensen voor verbouw, nieuwbouw of aanpassingen.

Vastgoedadvies bij het berekenen van de kostprijsdekkende huur

Om de kostprijsdekkende huur te kunnen berekenen beschikt Metafoor Vastgoed en Software over een eigen rekenmodel. Om een nauwkeurige berekening uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de juiste kengetallen en parameters in te vullen in het rekenmodel. Echter, het gebruik van kengetallen en parameters geeft vaak stof tot discussie. Metafoor Vastgoed en Software geeft vastgoedadvies door te adviseren bij de invulling van het rekenmodel en kan onder andere fungeren als klankbord of ervoor zorgen dat u een juiste berekening uitvoert.

Vastgoedadvies bij de indexering van huurprijzen

Wanneer er een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract, mag de verhuurder de prijs jaarlijks verhogen. Dit mag ook met terugwerkende kracht voor de vijf voorliggende jaren. Metafoor Vastgoed en Software ondersteunt u graag met vastgoedadvies bij huurprijs indexeringen.

Vastgoedadvies bij de aan- en verkoop van gemeentelijk vastgoed

Het aankopen en verkopen van gemeentelijk vastgoed is een lastig proces waarbij enig vastgoedadvies en ondersteuning vaak welkom is. Metafoor Vastgoed en Software zorgt graag voor procesbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij onderhandelingen, contractvorming, taxaties en aanbestedingen.