Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Metafoor adviseert u graag!

De tijd van achterover leunen is voorbij, er staat een flinke en urgente opgave te wachten als het om het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen gaat. Nu de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed is vastgesteld door de VNG zijn de intenties voor enkele sectoren, waaronder gemeenten, helder gemaakt. Er wordt verwacht dat er een gemeentelijk plan op portefeuilleniveau wordt gemaakt voor 30 jaar. Hierbij dient, voor een deel van de portefeuille, de eerste vier jaar concreet te zijn inclusief uitvoeringsplan en financieringsplan. Het einddoel is een CO₂-arme samenleving in 2050. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldrol te vervullen.

Tijdlijn verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Met circa 40 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed kunnen gemeenten een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming. Veel gemeenten zijn hard aan het werk om de vastgoedorganisatie te professionaliseren. Deze professionaliseringslag biedt kansen voor het structureel toepassen van duurzaamheidsmaatregelen op gemeentelijk vastgoed. Gemeenten leggen bij het verduurzamen van vastgoed voornamelijk de focus op nieuwbouw, maar juist bij het verduurzamen van bestaand vastgoed liggen kansen.
Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken
U profiteert van de kennis en ervaring
Een achterban van 60 ervaren en vakbekwame juristen en adviseurs
vakgebied en gericht op de gebruiker
Software ontwikkeld vanuit onze expertise en gericht op de gebruiker
Wij gaan voor een langdurig partnerschap
Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten
Voordelen verduurzaming van gemeentelijk vastgoed
Hoewel de klimaatdoelstellingen gemeenten zijn opgelegd, heeft verduurzaming van gemeentelijk vastgoed grote voordelen voor gemeenten. Uiteraard zorgt verduurzaming voor minder CO2 uitstoot, maar het kan ook bijdragen aan besparing op energiekosten. Het geld dat hiermee wordt bespaard, kan worden ingezet voor andere maatschappelijke doeleinden. Daarnaast zal de gebouwkwaliteit toenemen en het maatschappelijk en financieel rendement verhogen. Ook geven gemeenten het goede voorbeeld aan inwoners, wanneer zij het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Uiteindelijk zal duurzaam vastgoed een bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.
Omvang gemeentelijk vastgoed
Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Met onze vastgoedscan krijg u inzicht in de stand van zaken van uw gemeentelijke vastgoedorganisatie. De ogen van Metafoor die een blik werpen op uw organisatie zien de mogelijke opbrengsten en kostenbesparingen sneller en geven bruikbaar vastgoedadvies. 

Een QuickScan van het gemeentelijk vastgoed bestaat onder andere uit interviews en dossieronderzoek.

Inventariseren gemeentelijk vastgoed; de eerste stap naar duurzaam vastgoedbeheer
De eerste stap naar duurzaam vastgoedbeheer is het centraliseren van het gemeentelijk vastgoed (huidige omvang vastgoedportefeuille, contracten, MJOP’s, huurders/relaties). Gemeenten kunnen hiervoor gebruik maken van een systeem, zoals vastgoedbeheersoftware VBSonline. Het verzamelen van al het gemeentelijk vastgoed in één systeem zorgt voor een duidelijk overzicht van alle gebouwen en gronden die de gemeente bezit. Daarnaast dienen gemeenten in de eerste stap naar duurzaam vastgoedbeheer de gemeentelijke visie op duurzaamheid en verduurzamingsdoelstellingen in kaart te brengen.
Analyseren en beoordelen gemeentelijk vastgoed
De tweede stap in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoedbeheer is het analyseren en beoordelen van het vastgoed dat in de eerste stap is geïnventariseerd. Welke gebouwen kunnen afgestoten worden? Wat is het huidige energielabel? Kunnen leegstaande gebouwen multifunctioneel in gebruik genomen worden? Welke objecten zijn geschikt voor duurzaamheidsmaatregelen? Hoe zit het met de gebruikerstevredenheid en de duurzaamheidsbepalingen in contracten? Daarnaast dient de duurzaamheidsagenda in deze stap te worden opgesteld.
Optimaliseren gemeentelijk vastgoed
De actiepunten die in stap twee naar voren zijn gekomen, dienen in de derde stap te worden uitgevoerd. Om te beginnen stelt de gemeentelijke vastgoedorganisatie in deze stap een duurzaamheidscoördinator aan. Daarnaast doet de gemeente aanpassingen o.b.v. gebruikerstevredenheid, stelt zij nieuwe duurzame contracten op, verbetert zij de bezettingsgraad, stelt zij duurzame meerjarenonderhoudsplannen op en zorgt zij voor een duurzame conditie van haar gebouwen.
Duurzaam vastgoedbeheer: duurzaamproof!
In de laatste stap is het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd en is het een kwestie van het in stand houden van het duurzame vastgoedbeheer. Portefeuillesturing wordt op een duurzame manier uitgevoerd en draagt bij aan de duurzame organisatiedoelen. Er wordt strategischer omgegaan met beschikbare middelen en de middelen worden afgestemd op behoeften. Het maatschappelijk en financieel rendement groeit en de gemeente speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen. Wilt u de Duurzame Vastgoedladder op posterformaat ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.
Whitepaper Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed
Metafoor Vastgoed en Software heeft deze whitepaper opgesteld om gemeenten inzicht te geven in het proces van het verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed. Wat zijn de te ondernemen stappen? Waar begin je? Hoe krijg je het georganiseerd in behapbare onderdelen? Wat zijn veelvoorkomende knelpunten? Enkel de ʻverplichte’ boxjes afvinken is mogelijk onvoldoende. Onze visie op ʻbasis op orde’ naar strategische portefeuillesturing speelt hierbij een belangrijke rol.

De titel van de whitepaper ‘Van basis op orde naar duurzame portefeuillesturing’ is veelzeggend en komt vanuit onze visie op vastgoed die is vastgelegd in de Vastgoedladder van Metafoor. Naast de te hanteren wettelijke bepalingen wordt in de whitepaper stapsgewijs uitgelegd hoe het vastgoed verduurzaamd kan worden.

Wij hopen met deze whitepaper gemeenten het juiste inzicht te geven om met het verduurzamen te beginnen. Ja er komt veel bij kijken, ja er is veel draagvlak bij nodig, ja er moet veel gebeuren in de meeste gevallen. Maar het belangrijkste is dat er gestart wordt want uitstellen is geen optie (meer).

Hulp nodig bij de verduurzamingsslag?

Onze adviseurs staan voor u klaar om te starten met het opmaken van een routekaart. Vraag naar de mogelijkheden om laagdrempelig een QuickScan te krijgen van de businesscase verduurzamen op portefeuilleniveau door te bellen naar 088 – 00 66 100 of te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl.

Zij gingen u voor

Gemeente Weststellingwerf, gebruiker vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Weststellingwerf

“De adviseurs van Metafoor hebben veel kennis en ervaring. Men heeft al in verschillende keukens gekeken en vaker met het bijltje gehakt."

Klaas Oosterveld - Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Gemeente Hardenberg, vastgoedbeheersysteem VBSonline
Gemeente Hardenberg

“Contacten met Metafoor zijn prima, ik ben enthousiast over VBS, de adviseur doet wat ze moet doen en is administratief heel sterk, zeer punctueel.”

Edwin de Wit - Medewerker afdeling financiën

Gemeente Heerenveen, vastgoedbeheersysteem
Gemeente Heerenveen

"Ik ben echt heel tevreden, de adviseurs van Metafoor weten de weg, voor mijn gevoel zitten ze hier al jaren. De communicatie met Metafoor is ook heel prettig."

Dirk-Jan de Goede - Rentmeester

Direct vastgoedadvies van een deskundige?

Metafoor Vastgoed en Software is u graag van dienst!

Robin Visker
Robin Visker
Vastgoedadviseur

Specialismen:

Aanvraag Duurzame Vastgoedladder posterformaat