Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - Metafoor Vastgoed en Software

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Veel gemeenten zijn gestart met de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, omdat de overheid ambitieuze doelen heeft gesteld. Volgend jaar moet Nederland namelijk 16% duurzame energie opwekken en vergeleken met het jaar 1990 20% minder CO2 uitstoten en 20% minder energie verbruiken. Gemeenten moeten daarom jaarlijks 1,5% energie besparen. In onderstaande tijdlijn is te zien welke klimaatdoelstellingen zijn gesteld.

Tijdlijn verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Met circa 40 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed kunnen gemeenten een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Veel gemeenten zijn hard aan het werk om de vastgoedorganisatie te professionaliseren. Deze professionaliseringslag biedt kansen voor het structureel toepassen van duurzaamheidsmaatregelen op gemeentelijk vastgoed. Gemeenten leggen bij het verduurzamen van vastgoed voornamelijk de focus op nieuwbouw, maar juist bij het verduurzamen van bestaand vastgoed liggen kansen.

Voordelen verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

Hoewel de klimaatdoelstellingen gemeenten zijn opgelegd, heeft verduurzaming van gemeentelijk vastgoed grote voordelen voor gemeenten. Uiteraard zorgt verduurzaming voor minder CO2 uitstoot, maar het draagt ook bij aan besparing op energiekosten. Het geld dat hiermee wordt bespaard, kan worden ingezet voor andere maatschappelijke doeleinden. Daarnaast zal de gebouwkwaliteit toenemen en het maatschappelijk en financieel rendement verhogen. Ook geven gemeenten het goede voorbeeld aan inwoners, wanneer zij het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Uiteindelijk zal duurzaam vastgoed een bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Omvang gemeentelijk vastgoed

Nederland beschikt over circa 90 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed, waarvan ongeveer 44% in het bezit is van gemeenten. Het gemeentelijk vastgoed heeft een totale WOZ-waarde van 35 à 40 miljard euro. Gezien de omvang van de vastgoedportefeuilles, is het voor gemeenten een grote klus om het vastgoed te verduurzamen. De Duurzame Vastgoedladder van Metafoor Vastgoed en Software biedt een helder stappenplan om de duurzaamheidsambities van gemeenten waar te maken.

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Inventariseren gemeentelijk vastgoed; de eerste stap naar duurzaam vastgoedbeheer

De eerste stap naar duurzaam vastgoedbeheer is het centraliseren van het gemeentelijk vastgoed (huidige omvang vastgoedportefeuille, contracten, MJOP’s, huurders/relaties). Gemeenten kunnen hiervoor gebruik maken van een systeem, zoals vastgoedbeheersoftware VBSonline. Het verzamelen van al het gemeentelijk vastgoed in één systeem zorgt voor een duidelijk overzicht van alle gebouwen en gronden die de gemeente bezit. Daarnaast dienen gemeenten in de eerste stap naar duurzaam vastgoedbeheer de gemeentelijke visie op duurzaamheid en verduurzamingsdoelstellingen in kaart te brengen.

Analyseren en beoordelen gemeentelijk vastgoed

De tweede stap in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoedbeheer is het analyseren en beoordelen van het vastgoed dat in de eerste stap is geïnventariseerd. Welke gebouwen kunnen afgestoten worden? Wat is het huidige energielabel? Kunnen leegstaande gebouwen multifunctioneel in gebruik genomen worden? Welke objecten zijn geschikt voor duurzaamheidsmaatregelen? Hoe zit het met de gebruikerstevredenheid en de duurzaamheidsbepalingen in contracten? Daarnaast dient de duurzaamheidsagenda in deze stap te worden opgesteld.

Optimaliseren gemeentelijk vastgoed

De actiepunten die in stap twee naar voren zijn gekomen, dienen in de derde stap te worden uitgevoerd. Om te beginnen stelt de gemeentelijke vastgoedorganisatie in deze stap een duurzaamheidscoördinator aan.  Daarnaast doet de gemeente aanpassingen o.b.v. gebruikerstevredenheid, stelt zij nieuwe duurzame contracten op, verbetert zij de bezettingsgraad, stelt zij duurzame meerjarenonderhoudsplannen op en zorgt zij voor een duurzame conditie van haar gebouwen.

Duurzaam vastgoedbeheer: duurzaamproof!

In de laatste stap is het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd en is het een kwestie van het in stand houden van het duurzame vastgoedbeheer. Portefeuillesturing wordt op een duurzame manier uitgevoerd en draagt bij aan de duurzame organisatiedoelen. Er wordt strategischer omgegaan met beschikbare middelen en de middelen worden afgestemd op behoeften. Het maatschappelijk en financieel rendement groeit en de gemeente speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen. Wilt u de Duurzame Vastgoedladder op posterformaat ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraag Duurzame Vastgoedladder posterformaat

    Klik hier voor ons privacybeleid.

    Succesverhalen

    Onze specialist

    Armand Janisse, Vastgoedadviseur Metafoor Vastgoed en Software
    Armand Janisse